Regionale Zorgpacten

Binnen het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn zijn vier regionale Zorgpacten tot stand gekomen: 
• Sociaal Pact Zorg en Welzijn Twente (ondertekend in december 2013)
• Sociaal Pact Zorg en Welzijn Achterhoek (ondertekend in februari 2014)
• Manifest ‘Buiten de Oevers‘  IJssel-Vecht (ondertekend in mei 2014)
• Sociaal Pact Zorg en Welzijn Stedendriehoek/Noord-Veluwe (ondertekend in februari 2015)
Naast de 3 O's (organisaties, onderwijs, overheid) zijn bij de pacten ook werknemersorganisaties, zorgverzekeraars, UWV-werkbedrijf en andere partijen betrokken.

Handreiking Gezonde Organisatie
Het document 'Handreiking Gezonde Organisatie' komt voort uit de inspanningen van de werkgroep Gezonde Organisatie, opgericht binnen het Sociaal Pact Zorg en Welzijn Stedendriehoek/Noord-Veluwe. Met de praktische handreiking die is geschreven door AWVN, UWV en WGV Zorg en Welzijn kunnen werkgevers in zorg en welzijn hun aanpak bepalen wanneer zij bij het streven om een gezonde organisatie te zijn, te blijven of (weer) te worden, noodgedwongen maatregelen moeten nemen die personele gevolgen hebben. De handreiking gaat in op een aantal arbeidsrechtelijke en praktische aspecten van reorganisaties.

Handreiking Gezonde Organisatie
Kern Handreiking Gezonde Organisatie