Partners beleid duurzame inzetbaarheid

Als vereniging is WGV Zorg en Welzijn in staat voor haar leden voordelen te creëren door samenwerking met externe aanbieders. Op het gebied van beleid duurzame inzetbaarheid heeft WGV Zorg en Welzijn een samenwerkingsovereenkomst met:

Aon korting op expertise en oplossingen in het speelveld van gezondheid, verzuim, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid.
Bewegen Werkt afspraken over de tariefstelling voor de inzet van de Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MODI).
Colijn & Partners afspraken met inTwente, Menzis, Salland Verzekeringen en Zilveren Kruis waardoor medewerkers premiekorting krijgen op hun ziektekostenverzekering en werkgevers gezondheidsbudget ontvangen. Klik hier voor meer informatie.
Hanze advocaat juridische helpdesk voor gratis eerste advies over arbeidsrechtelijke kwesties en korting op uurtarief
Jong en Veer korting op diensten gericht op het ontwikkelen van een mantelzorgvriendelijk klimaat. Gratis telefonische helpdesk.
Vernet verzuimnetwerk korting op deelname aan de verzuimbenchmark
- Verzuimland korting op arbodienstverlening
Vitaal Verder korting op arbeidsdeskundige diensten en gratis telefonische helpdesk.

Het totaaloverzicht van samenwerkingspartners van WGV Zorg en Welzijn staat hier vermeld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Maria Perini, projectmedewerker, tel: 088 255 66 50 of stuur een e-mail.