Onderwijsthema's en keuzedelen

Het doel is om een overzicht te kunnen presenteren, waarin vermeld staat welke onderwijsinstellingen zich op welke thema's onderscheiden. Zoals bijvoorbeeld door minoren en/of keuzedelen. Verder vindt er afstemming plaats in het vaststellen en opzetten van keuzedelen tussen de onderwijsinstellingen en het werkveld. De inhoudelijke ontwikkeling van keuzedelen en minoren vindt zo veel mogelijk in overleg en samenwerking met het werkveld plaats.

Het overzicht aan keuzedelen per ROC is terug te vinden op de mbo-site: http://www.herzieningmbo.nl/monitor-keuzedelen/keuzedeelaanbod-per-school/
Een overzicht van de hbo-minoren vindt u via: https://www.kiesopmaat.nl/modules/.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met projectmedewerker Natasja Blokhorst, telefonisch via 088 255 6650 of per e-mail.