Arbeidsmarktonderzoek

Betrouwbare arbeidsmarktinformatie is van belang voor de personeelsplanning en -voorziening van zorg- en welzijnsorganisaties. Daarom brengt WGV Zorg en Welzijn jaarlijks een arbeidsmarktverkenning uit. In de verkenning van 2016 staan trends en ontwikkelingen in de sector centraal. De verkenning is tot stand gekomen door middel van diverse gehanteerde bronnen.

Download de verkenning
- Arbeidsmarktverkenning 2016 - Twente
- Arbeidsmarktverkenning 2016 - Achterhoek
- Arbeidsmarktverkenning 2016 - IJssel-Vecht
- Arbeidsmarktverkenning 2016 - Noord-Veluwe & Stedendriehoek 

- Arbeidsmarktuntersuchung 2016 - Twente (DE)
- Arbeidsmarktuntersuchung 2016 - Achterhoek (DE)
- Arbeidsmarktuntersuchung 2016 - IJssel-Vecht (DE)

Download de bronbestanden 
- UWV regio in beeld - Twente
- UWV regio in beeld - Achterhoek
- UWV regio in beeld - IJssel-Vecht
- UWV regio in beeld - Noord-Veluwe & Stedendriehoek

Download de verkenning 2015:
- Arbeidsmarktverkenning 2015 - Twente
- Arbeidsmarktverkenning 2015 - Achterhoek
- Arbeidsmarktverkenning 2015 - IJssel-Vecht
- Arbeidsmarktverkenning 2015 - Noord-Veluwe & Stedendriehoek

- Arbeidsmarktuntersuchung 2015 - Twente (DE)
- Arbeidsmarktuntersuchung 2015 - Achterhoek (DE)
- Arbeidsmarktuntersuchung 2015 - IJssel-Vecht (DE)

Download de bronbestanden:
- UWV Regio in beeld - Twente 
- UWV Regio in beeld - Achterhoek
- UWV Regio in beeld - IJssel-Vecht
- UWV Regio in beeld - Noord-Veluwe & Stedendriehoek

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Hans Hokke, strategisch relatiemanager, tel: 088 255 66 50 of e-mail: h.hokke@wgvzorgenwelzijn.nl.