Workshop 'Succesvol sturen op verzuim doen we samen'

11-12-2017
Tijd: 10:00 - 12:30 uur

Uit de Vernet Viewer* van augustus 2017 blijkt dat het/de gemiddelde verzuimpercentage(s), van de branches ziekenhuizen, GGZ en VVT in Oost-Nederland zijn gestegen. Bij deze branches zijn ook de verzuimpercentages hoger dan het landelijke gemiddelde. Voor instellingen is er een uitdaging om succesvol te kunnen sturen op verzuim. Om het verschil te maken en bij te kunnen dragen aan het verlagen van het verzuim is het van belang cruciale verzuimkennis en vaardigheden te ontwikkelen. Het delen van verzuimkennis, ervaringen en succesfactoren aan de hand van de verzuimcijfers draagt bij aan het ontwikkelen ervan.

Opzet: kennis en analyses delen
Veel kennis is te halen uit de krachtige bron van ‘verzuimoplossingen uit de praktijk’. Leren van elkaar is waardevol en eigenlijk heel simpel. In deze workshop gaat het over wat men van elkaar en van Vernet kan leren met als doel het verkrijgen van kennis, informatie en handvatten over succesfactoren om succesvol te kunnen sturen op verzuim. Leren van geslaagde projecten waarbij de kennis en brede inzichten die Vernet opdoet bij al haar zorgklanten, waaronder de best practices, worden daarbij centraal gesteld. De deelnemende instellingen gaan in klein comité samen met Marieke Schuring van Vernet kennis, informatie en analyses delen over de uitdagingen op het gebied van verzuim en inzetbaarheid.
 
Programma
10:00- 10:15 uur: kennismaken
10:15- 11:15 uur: interpreteren van cijfers en trends en de verhalen achter de cijfers
11:15- 11:45 uur: goede prestaties en methoden uitlichten
11:45-12:15 uur: deze nieuwe kennis omzetten in acties. Welke kennis neem je mee?
12:15-12:30 uur: afsluiting

Resultaat
Aan het eind van de workshop heeft u kennis opgedaan over het interpreteren van verzuimcijfers, verzuimtrends en door het uitwisselen van ervaring. Door succesfactoren en good practices te delen heeft u vaardigheden en handvatten gekregen waarmee u in uw eigen instelling aan de slag kunt met het sturen op verzuim en inzetbaarheid.
 
Voor wie
Deze workshop is bedoeld voor hoofden en adviseurs P&O/HR, verzuimcoördinatoren, casemanagers, aandachtsvelder verzuim van zelfsturende teams en professionals uit de zorg. Er kunnen maximaal 4 instellingen deelnemen. Deelname is kosteloos voor leden van WGV Zorg en Welzijn, maar aanmelden is niet vrijblijvend. Bij afmelding binnen 5 werkdagen voor aanvang van de workshop wordt € 50,- annuleringskosten in rekening gebracht. In de bevestigingsmail die u na aanmelden ontvangt, staat tot wanneer u gratis kunt annuleren. Niet-leden betalen €250,- voor deze workshop.

Wacht niet te lang met aanmelden, want vol = vol!
In deze workshop is ruimte voor 4 instellingen om met elkaar een op maat gemaakte benchmark te vergelijken, in te gaan op de verschillen en succesfactoren te delen. Er wordt uiteraard vertrouwelijk met de informatie omgegaan. Vanzelfsprekend houden wij rekening met de verschillen tussen de zorgbranches. Er is voldoende gelegenheid om antwoord op al uw vragen te krijgen.

Datum en locatie
De workshop wordt gehouden op maandag 11 december van 10:00 tot 12.30 uur bij WGV Zorg en Welzijn, Zutphenseweg 51, Deventer.

Door wie
De workshop wordt gegeven door Marieke Schurink, directeur van Vernet. Vernet is een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in het verzamelen, benchmarken en interpreteren van gegevens over personeelszaken in de zorgsector. Er is veel kennis aanwezig bij de zorginstellingen en Vernet ziet het als haar taak om deze te verbinden.’
 
Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem contact op met Maria Perini, projectmedewerker Vitaliteit van WGV Zorg en Welzijn, via 088 255 66 50 of stuur een mail.

*De Vernet Viewer is een rapportage op basis van verzuimcijfers die Vernet voor WGV Zorg en Welzijn heeft opgesteld. In de Vernet Viewer worden verzuimgegevens van leden van Vernet in het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn vergeleken met landelijke verzuimgegevens.

U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor deze workshop, omdat het maximum aantal deelnemers is bereikt.