Verzuimnetwerk Twente

27-11-2017
Tijd: 09:00 - 11:00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 27 november van 9:00 tot 11:00 uur bij Aveleijn, Grotestraat 260, 7622 GW in Borne.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Oplossingsgericht verzuimmanagement garandeert resultaat en rendement
Een andere manier voor het omgaan met ziek zijn en verzuim is de methode 'Oplossingsgericht Verzuimmanagement'®. Het gevolg: spectaculaire resultaten op het gebied van het terugbrengen van verzuim, tevreden medewerkers en een algehele verhoging van de productiviteit. In de methode wordt werken ingezet als helende aanpak van ziekte. Thuis blijven kan, als je er maar sneller beter van wordt! Sturen op mobiliteit bepaalt of je praat over terugkeer op een werkplek bij uw huidige werkgever of mogelijk via outplacement naar een nieuwe werkplek. Terugkeer naar (passend) werk is cruciaal voor het welzijn van de medewerker en reduceert verzuim. De feiten en cijfers laten zien dat het mogelijk is het verzuimpercentage terug te brengen tot maximaal 3%. Gegarandeerd en in elke organisatie, ook in sectoren met een hoog verzuim zoals zorg en welzijn. Marleen Teunis van Van Campen Consulting vertelt over deze verzuimmanagementmethode, een positieve en oplossingsgerichte manier van werken, waar werkgever én werknemer samen beter van worden.
Boektips: 'Ziek zijn, maak er werk van’ en 'Werken, iedereen wordt er beter van' van Marleen Teunis.
3. Bespreken van casuïstiek verzuim
Aline Menthen, accountmanager van het UWV is aanwezig om vragen over casussen verzuim, re-integratie, passende functie, het voorkomen van een loonsanctie en andere vragen te beantwoorden. Heb je vragen, stuur een mail naar Maria Perini of neem deze mee naar de bijeenkomst. Wil je een casus inbrengen stuur Maria dan een e-mail.
4. Ronde verzuim actualiteit in de zorginstellingen
5. Overige zaken
Volgende bijeenkomsten: informatie volgt nog.
Thema’s overige bijeenkomsten: 
a. presentatie uitkomsten onderzoek relatie zelfsturing en psychosociaal verzuim
b. teams en verzuim: hoe doen zij dat? Moet er een leidinggevende zijn of kunnen zij dit zelf? Hoe verander je gedrag van de zieke medewerker en hoe krijg je de teams mee? Waar gaat het nu echt om? -> Emmie Renting
c. regres
6. Rondvraag en sluiting

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Verzuimnetwerk Twente? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling vitaliteit, 088 255 66 50 of mail naar info@wgvzorgenwelzijn.nl

Dit netwerk is exclusief voor leden van de werkgeversvereniging. 

Aanmelden Verzuimnetwerk Twente 27/11/17

Meld u hier aan voor het Verzuimnetwerk Twente