Verzuimnetwerk IJssel-Vecht

30-11-2017
Tijd: 09:00 - 11:00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 30 november van 9.00 tot 11.00 uur bij WGV Zorg en Welzijn aan de Zutphenseweg 51 in Deventer.

Agenda
1.
 Opening en mededelingen
2. Werknemer ziek door een ander? Maak gebruik van het regresrecht
Een zieke werknemer is voor de werkgever een kostenpost, zeker wanneer sprake is van een langdurig verzuim. Denk maar aan de loondoorbetalingplicht en de kosten, die je moet maken voor de re-integratie van de zieke werknemer. Als hij ziek is geworden door de schuld van een ander, kan de werkgever gebruikmaken van het zogenoemde regresrecht (of verhaalrecht). De gemaakte kosten kunnen worden verhaald op de veroorzaker van de ziekte. Hoe werkt dit regresrecht? Wat kan ik doen, wat moet ik nalaten voor de kans op succes, om vergoeding van de loonschade te krijgen? En hoe voorkom ik gedoe?
Reint Rengers, Registerexpert personenschade en registerarbeidsdeskundige bij Hijink Advocaten vertelt over wat regres precies inhoudt, het ontstaan van het regresrecht, welke mogelijkheden je als werkgever hebt om de schade terug te vorderen, wat je terug kunt vorderen en welke acties je moet ondernemen.
3. Bespreken van casuïstiek verzuim.
Een arbeidsdeskundige van Vitaal Verder is aanwezig om vragen over casussen verzuim, re-integratie, passende functie, het voorkomen van een loonsanctie en andere vragen te beantwoorden. Wil je een casus inbrengen of heb je een vraag, stuur dan een e-mail.
4. Ronde verzuim actualiteit in de zorginstellingen
5. Overige zaken
Volgende bijeenkomsten: volgt nog.                       
Thema’s overige bijeenkomsten:
a) Multidisciplinaire trajecten
b) Vitaal naar je pensioen 
6. Rondvraag en sluiting

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Verzuimnetwerk IJssel/Vecht? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling vitaliteit, 088 255 66 50 of mail naar info@wgvzorgenwelzijn.nl

Dit netwerk is exclusief voor leden van de werkgeversvereniging.

  

Aanmelden Verzuimnetwerk IJssel/Vecht 30/11/17

Meld u hier aan voor het Verzuimnetwerk IJssel/Vecht