Verzuimnetwerk IJssel/Vecht

30-11-2017
Tijd: 09:00 - 11:00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.


Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 30 november van 9.00 tot 11.00 uur bij WGV Zorg en Welzijn aan de Zutphenseweg 51 in Deventer.


Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Verzuimnetwerk IJssel/Vecht? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling vitaliteit, 088 255 66 50 of mail naar info@wgvzorgenwelzijn.nl

Dit netwerk is exclusief voor leden van de werkgeversvereniging.

 

Aanmelden Verzuimnetwerk IJssel/Vecht 30/11/17

Meld u hier aan voor het Verzuimnetwerk IJssel/Vecht