Verzuimnetwerk IJssel-Vecht

31-08-2017
Tijd: 9:00 - 11:00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 31 augustus van 9.00 tot 11.00 uur bij WGV Zorg en Welzijn aan de Zutphenseweg 51 in Deventer.

Agenda
1. Opening en mededelingen

2. No-riskpolis bespaart een werkgever veel geld!
Met een no-riskpolis kan een werknemer een Ziektewet-uitkering van UWV krijgen als hij uitvalt door ziekte binnen 5 jaar nadat hij bij zijn werkgever in dienst kwam. Dat betekent dat de werkgever de loonkosten bij ziekte voor een groot deel niet zelf hoeft te betalen. Hiermee worden de financiële risico’s gedekt. Maar aan welke voorwaarden moet de medewerker voldoen en wat moet de werkgever regelen?
 
Klantencontact tussen UWV en werkgever
Er zijn verschillende contactvormen tussen UWV en de klant (werkgever): van internet tot telefoon en soms persoonlijk contact. De nadruk ligt steeds meer op internet. UWV wil de klant helder, eenduidig met zo min mogelijk stappen informeren en helpen. Als P&O/HR-adviseur, verzuimcoördinator of casemanager krijg je te maken met het UWV. Welke wegen kun je dan als werkgever het beste bewandelen om zo snel mogelijk de juiste informatie te verkrijgen?
 
Aart Punt, accountmanager bij UWV vertelt hoe je als werkgever de financiële risico’s door de no-riskpolis kunt verkleinen en welke mogelijkheden je hebt om contact te leggen met het UWV.
 
3. Bespreken van casuïstiek verzuim. Wil je een casus inbrengen stuur mij dan een e-mail.
 
4. Ronde verzuim actualiteit in de zorginstellingen
 
5. Overige zaken
Volgende bijeenkomsten:                             
Donderdag 30 november 2017 van 9:00-11:00 uur met een presentatie over Regres van Hijink advocaten. Er zal ook een arbeidsdeskundige van Vitaal Verder aanwezig zijn.
Thema’s overige bijeenkomsten:
a) Intend: welk aanbod van diensten kan Intend bieden om verzuim terug te dringen en re-integratie te bevorderen. 
 
6. Rondvraag en sluiting
 
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Verzuimnetwerk IJssel-Vecht? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling vitaliteit, 088 255 66 50 of mail naar info@wgvzorgenwelzijn.nl

Dit netwerk is exclusief voor leden van de werkgeversvereniging.
 

Aanmelden Verzuimnetwerk IJssel-Vecht 31/8/17

Meld u hier aan voor het Verzuimnetwerk IJssel-Vecht