Ontbijtsessie Stedendriehoek & Noord-Veluwe

25-05-2018
Tijd: 08.00 - 11.00 uur

Om de tekorten in de zorg aan te pakken, is het essentieel om samen te werken met alle belangrijke partijen. Aventus, FactorWerk, Strategische Board Stedendriehoek en WGV Zorg en Welzijn organiseren daarom ontbijtsessies voor managers HRM en opleiden, adviseurs en leidinggevenden voor overheid, onderwijs en zorg- en welzijnsinstellingen in de regio Stedendriehoek & Noord-Veluwe. Meld u nu aan!

Op vrijdag 25 mei 2018 vindt er weer een ontbijtsessie plaats. Van 08.00 tot 11.00 uur bent u van harte welkom bij Atlant, locatie Markenhof, Kuiltjesweg 1 te Beekbergen. 

Programma
Deze bijeenkomst gaan we actief aan de slag met het thema “Begeleiding van leerlingen in de praktijk”.

In het kader van de tekorten op de arbeidsmarkt is verhogen van de opleidingsinspanningen wenselijk. Welke mogelijkheden hebben organisaties om de werkbegeleiding (anders) te organiseren? Kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we de begeleiding toekomstbestendig maken? Tijdens de ontbijtsessie op 12 januari bleek dat er grote behoefte bestaat aan uitwisseling van informatie en mogelijkheden/best practices over de begeleiding van leerlingen.

In de Achterhoek wordt de begeleiding van leerlingen georganiseerd door middel van Wijkleercentra. Ciska van der Span van het Graafschap College komt vertellen hoe dit werkt. In het wijkleercentrum wordt de verbinding gelegd tussen de vraag van de klant en het leren van de student in de praktijk. Graafschap College stuurt een wijkdocent mee met de studenten en deze begeleidt de leerlingen in het wijkleercentrum.

Sutfene wilde graag meer leerlingen opleiden in de BBL-route en heeft een leerafdeling ingericht. De afdeling wordt helemaal gerund door leerlingen en zij worden begeleid door leercoaches. Sutfene komt vertellen hoe zij dit hebben aangepakt.

In het tweede deel van de bijeenkomst gaan we in subgroepen uiteen. Doel is daadwerkelijk aan de slag te gaan met het anders organiseren van begeleiding en een aantal pilots op te starten. Daarbij kunnen we gebruikmaken van de kennis en praktijkervaring van organisaties die al stappen hebben gezet. Ook betrekken we de resultaten van het zorgoverleg van Aventus op 25 januari jl. over begeleiding daarbij.

Samen kunnen we concreet aan de slag met de actielijnen uit het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) Stedendriehoek & Noord-Veluwe. We hopen u daarom op 25 mei te mogen begroeten!

Aanmelden ontbijtsessie Stedendriehoek en Noord-Veluwe 25/05/2018

Meld u hier aan voor de ontbijtsessie Stedendriehoek en Noord-Veluwe.