Matchtafelbijeenkomst Twente

20-02-2018
Tijd: 09.00 tot 11.30 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.Op dinsdag 20 februari 2018 zijn we met de Matchtafel Twente (voorheen J2J Twente) te gast bij Aveleijn aan de Grotestraat 260 in Borne (Het Witte Huis). We starten om 9.00 uur met een netwerk-/matchronde en vanaf 10.30 uur volgt een presentatie van Annemarie Keemers over het Loopbaanstation. Annemarie is directeur en mede oprichter van de coöperatie Loopbaanstation U.A.

 
Het Loopbaanstation is zonder winstoogmerk opgericht voor en door werkgevers en biedt hen de mogelijkheid om op een heel praktische manier inhoud te geven aan inclusiviteit. Via het Loopbaanstation worden mogelijkheden geboden aan werknemers, al dan niet uit doelgroepen, om zich verder te ontwikkelen en door te groeien. Werkgevers kunnen via het Loopbaanstation hun werknemers deze kansen bieden, maar kunnen ook via het Loopbaanstation-netwerk in aanraking komen met andere werkgevers om zo onderling mobiliteit vorm te geven en meer kansen te bieden op het gebied van re-integratie en participatie. Om uiterlijk 11.30 uur sluiten we af. 

Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match.
• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is geschikt voor:
• Organisaties uit de regio Twente
• HR-managers
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen

Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Klik hier voor meer informatie over de matchtafels.

Met vragen kunt u terecht bij Ans Huisman, 088 255 6650, of stuur een mail.

Aanmelden Matchtafel Twente 20/02/18

Meld u hier aan voor de bijeenkomst.