Matchtafelbijeenkomst Regio Zwolle

02-10-2018
Tijd: 09.30 - 11.45 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Op dinsdag 2 oktober 2018 wordt van 09.30 tot uiterlijk 11.45 uur de tweede matchtafel regio Zwolle gehouden bij Hogeschool Windesheim, Campus 2 in Zwolle. Gertie Tabor zal in het kort wat vertellen over het onderwijsaanbod van Windesheim en de ontwikkelingen daaromtrent vanuit een leven lang leren. Onze gastspreker is Anne-Marije Buckens,  oprichter en eigenaar van 50 Company, het loopbaancentrum voor 50-plussers en gespecialiseerd in het aan het werk helpen en houden van mensen tussen de 45 en 65 jaar. Anne-Marije zal een presentatie houden over generatiemanagement. Ze is ook bedenker van de loopbaanbus (mobiel kantoor) en de grote 50+ show, de theatershow over een 50+ bestendig HR-beleid voor werkgevers en HR-professionals bemiddeling. Anne-Marije neemt ons mee in de wereld van de vier generaties op de werkvloer: de babyboomers en generaties X, Y en Z. Het contrast tussen de generaties die met internet zijn opgegroeid en werknemers van boven de 50 jaar kan groot zijn. Elke generatie heeft immers zijn eigen normen en waarden, kwaliteiten en ambities. Generatiemanagement speelt in op deze verschillen en weet ze te benutten. Na de presentatie van Anne-Marije gaan we matchen tot uiterlijk 11.45 uur.

Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match.
• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is geschikt voor:
• Organisaties en onderwijs uit de regio Zwolle
• HR-managers
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen
Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Regio Zwolle, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Klik hier voor meer informatie over de matchtafels.

Neem voor meer informatie/vragen contact op met Harriëtte Baas
h.baas@zorgselect.nl

Aanmelden Matchtafel Regio Zwolle 02/10/18