Matchtafelbijeenkomst Achterhoek

22-11-2018
Tijd: 09:00 - 11:30 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Op donderdag 22 november 2018 wordt van 09.00 tot 11.30 uur de matchtafel Achterhoek gehouden bij Achterhoek VO in Doetinchem.

Het programma
We starten om 9.00 uur met een korte introductie over de gastorganisatie door Angelique Olden. Daarna volgt een interactieve presentatie over de participatiewet.

Uitdaging banenafspraak en quotumregeling participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.

Begin 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking, waarvan 25.000 banen in de overheidssector. Dit heet de banenafspraak. Ieder jaar moeten de werkgevers zorgen voor een bepaald aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Als de werkgevers in een sector de afgesproken aantallen in een jaar niet halen, gaat de quotumregeling in. Een aantal van de deelnemende organisaties aan de matchtafel Achterhoek heeft met de quotumregeling te maken, de overheid en het onderwijs. Het bedrijfsleven en de zorgsector vallen onder de banenafspraak.

  • Waar loop je als organisatie tegen aan?
  • Wat zijn de praktijksituaties
  • Zijn er organisaties die succesvol zijn op dit thema en zou je de aanpak willen delen?

Het WSPA kan het organisaties makkelijker maken, want zij heeft een divers bestand werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder mensen met een arbeidshandicap.

Het WSPA gaat op zoek naar de beste match tussen werkgever en kandidaten. De Banenafspraak vraagt inspanningen van zowel werkgevers als werknemers. Tijdens de bijeenkomst is Marjolein Riefel en haar collega aanwezig om verder op dit onderwerp in te gaan:

  • Effectiever inzetten huidig personeel
  • Vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Voldoen aan banenafspraak
  • Invulling geven aan MVO
  • Best Practices
  • Voorzieningen WSP

Na de presentatie gaan we matchen. Om uiterlijk 11.30 uur sluiten we af.

Wat levert het op?
- U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
- De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers
- Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match
- De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is geschikt voor:
• Organisaties uit de regio Achterhoek
• HR-managers
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen
Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Zwolle, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Meer informatie vindt u op deze pagina. Neem voor meer informatie/vragen contact op met Ina Bats, 088 255 6650, of stuur een e-mail.

Aanmelden Matchtafel Achterhoek 22/11/18

Meld u hier aan voor de bijeenkomst