Matchtafelbijeenkomst Achterhoek

20-02-2018
Tijd: 09:00 - 11:30 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Op dinsdag 20 februari 2018 wordt van 09.00 tot 11.30 uur de matchtafel Achterhoek gehouden. Deze keer zijn we te gast bij Werkgevers Servicepunt (WSP) Achterhoek aan de Terborgseweg 136 in  Doetinchem. We beginnen met een korte introductie van de gastorganisatie. Daarna volgt een presentatie van Joris-Jan Janssen, accountmanager bij Laborijn over statushouders op de arbeidsmarkt. Laborijn bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Joris-Jan deelt met ons waar Laborijn tegenaan loopt in de bemiddeling van statushouders. Wat zijn de grootste onzekerheden en welke oplossingen kunnen bedrijven hierin bieden? Na de presentatie gaan we matchen en sluiten we uiterlijk om 11.30 uur af.

Wat levert het op?
- U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
- De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers
- Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match
- De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is geschikt voor:
• Organisaties uit de regio Achterhoek
• HR-managers
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen
Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Meer informatie vindt u op www.wgvzorgenwelzijn.nl/matchtafels
Neem voor meer informatie/vragen contact op met Marie-Susan van der Munnik, 088 255 66 50, of stuur een mail.

Aanmelden Matchtafel Achterhoek 20/02/18

Meld u hier aan voor de bijeenkomst