Matchtafelbijeenkomst Achterhoek

02-11-2017
Tijd: 9:00 - 11.00 uur (inloop vanaf 8.45 uur)

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Op donderdag 2 november 2017 van 9.00 - 11.00 uur (inloop vanaf 8.45 uur) wordt de matchtafel Achterhoek gehouden. We zijn te gast bij AB Oost, Hanzestraat 21 in Doetinchem. Monique Schleicher en Simone Jansen geven een presentatie over hun training “Veranderen in organisaties”. In deze training worden leidinggevenden meegenomen in het proces van veranderingen. Zij krijgen hierbij handvatten aangereikt om de verandering binnen de organisatie duurzaam te leiden en medewerkers tijdens het veranderingsproces gefocust en betrokken te houden. Vanuit het project 'School Ex.' van het Graafschap College worden gediplomeerden en vroegtijdige/tussentijdse schoolverlaters begeleid naar een baan of vervolgopleiding. Deze leerlingen (dit zijn er maximaal 2 tegelijk) bieden we de kans om zich (kort) voor te stellen aan de deelnemers van de Matchtafel.
Na de presentaties gaan we matchen en we sluiten uiterlijk om 11.30 uur af. 

Wat levert het op?
- U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
- De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers
- Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match
- De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is geschikt voor:
• Organisaties uit de regio Achterhoek
• HR-managers
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen
Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Meer informatie vindt u op www.wgvzorgenwelzijn.nl/matchtafels
Neem voor meer informatie/vragen contact op met Marie-Susan van der Munnik, 088 255 66 50, of stuur een mail.

Aanmelden Matchtafel Achterhoek 02/11/17

Meld u hier aan voor de bijeenkomst