Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid

07-12-2017 t/m 22-06-2018
Tijd: 9:00 - 12:30 uur

Wegens succes organiseert WGV Zorg en Welzijn, in samenwerking met Bewegen Werkt, nogmaals het Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid. Het Lerend netwerk ondersteunt organisaties bij de integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid. Binnen het Lerend netwerk worden 4 bijeenkomsten en 1 intervisiebijeenkomst georganiseerd die aansluiten bij het opzetten en uitvoeren van beleid volgens de '7 stappen methodiek'. Daarnaast wordt de casuïstiek die de deelnemers inbrengen gebruikt.

Let op: Dit Lerend Netwerk gaat niet door. Kijk in de agenda voor andere interessante bijeenkomsten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
 
Leren van elkaar binnen uw eigen opdracht. Dat is de doelstelling van dit Lerend netwerk. De deelnemers zullen zich binnen hun organisatie in verschillende fases bevinden. In de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van deze verschillen. De startende organisatie doet er inspiratie op door te leren van de succes- en faalfactoren die organisaties zijn tegengekomen die al wat verder zijn. De organisatie die al bezig is met het vormgeven van het beleid óf juist de implementatie of borging daarvan kan gebruik maken van ervaringen van collega’s binnen andere organisaties die al wat verder zijn óf juist nog een frisse blik hebben omdat ze nog geen belemmerende gedachten hebben.
 

Doel

  • Op de agenda krijgen van duurzame inzetbaarheid (creëren van draagvlak).
  • Organisaties ondersteunen bij het vormgeven van beleid (plan van aanpak).
  • Ondersteunen bij het implementeren van het beleid volgens de 7 stappen methodiek.

Door wie

Het netwerk staat onder leiding van Kees de Weduwe (foto). Hij heeft het Lerend netwerk de afgelopen 2 jaren begeleid. Kees heeft ruim 20 jaar ervaring in het werkveld van gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid binnen organisaties. Hij adviseert verschillende grote bedrijven in Nederland in het opzetten van gezondheidsbeleid en het creëren van een vitale organisatie. Daarnaast is hij projectleider Wendbaar aan het werk voor werknemers; een groot Europees project dat in 2017 en 2018 voor leden van WGV Zorg en Welzijn wordt uitgevoerd. Fascinatie: de koppeling tussen leefstijl, gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit.
 
Dag 1   Creëren van draagvlak en opzetten van structuren
Dag 2   Analyseren en vaststellen van behoeften
Dag 3   Opstellen van plan van aanpak + inventariseren van interventies
Dag 4   Evaluatie, borgen, verankeren en innoveren van beleid 
Dag 5   Intervisiebijeenkomst  

Data en tijdstip
- Donderdag 7 december 2017 van 9:00 – 12:30 uur
- Donderdag 25 januari 2018 van 9:00 – 12:30 uur
- Donderdag 22 februari 2018 van 9:00 – 12:30 uur
- Donderdag 22 maart 2018 van 9:00 – 12:30 uur
- Donderdag 21 juni 2018 van 9:00 – 12:30 uur (intervisiebijeenkomst)
 
Doelgroep
Het Lerend netwerk is bedoeld voor HR-professionals, Arbo-coördinatoren, managers en professionals die betrokken zijn bij het opzetten en uitvoeren van duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Het netwerk biedt ruimte aan maximaal 15 deelnemers.
 
Reacties van eerdere deelnemers
Deelnemers van het Lerend netwerk duurzame inzetbaarheid najaar '16 - voorjaar '17 hebben de sessies gewaardeerd met een 8,4. Enkele citaten van eerdere deelnemers:
- “Inbreng, samenwerking en discussie met verschillende leden als top ervaren”.
- ‘Super waardevol”.
- “Veel geleerd”.
- "Dank voor alle aangereikte kennis en tools om duurzame inzetbaarheid tot een levend item te maken in onze organisatie."
- "Met name de wisselwerking tussen de deelnemers en hun eigen ervaringen zijn heel positief. Waarbij de trainer weer tips en tops aangaf om je scherp te houden."

In het Bestuurdersmagazine van juni '16 staat een artikel over het lerend netwerk duurzame inzetbaarheid. Aan het woord komen deelnemer Petra Soenveld, P&O adviseur bij de Baalderborg Groep en Kees der Weduwe, ontwikkelaar van de leergang.
 
Locatie
De bijeenkomsten worden gehouden bij WGV Zorg en Welzijn, Zutphenseweg 51, 7418 AH Deventer.
 
Deelname
Van u als deelnemer wordt een actieve ‘haal- en brengmentaliteit’ verwacht. Bovendien wordt u geacht bij alle 4 bijeenkomsten aanwezig te zijn. Deelname aan het Lerend netwerk is gratis voor leden van WGV Zorg en Welzijn, maar aanmelden is niet vrijblijvend. Bij afmelding binnen 5 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt een bedrag van € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Niet-leden betalen € 750,- voor dit Lerend netwerk. Het leernetwerk gaat van start bij voldoende deelname.
 
Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem contact op met Maria Perini, projectmedewerker van WGV Zorg en Welzijn, via 088 255 66 50 of stuur een mail.