HR-netwerk Zorg & Welzijn Achterhoek

14-02-2019

Het HR-netwerk Zorg en Welzijn Achterhoek richt zich op werkgevers die het belangrijk vinden om elkaar te ontmoeten en elkaar te informeren over ontwikkelingen op HR-gebied. De bijeenkomsten worden 2 à 3 keer per jaar georganiseerd bij één van de deelnemende organisaties. De organisatie die als gastheer functioneert heeft de mogelijkheid een korte presentatie te geven.

Op donderdag 14 februari 2019 wordt van 14.30 tot 16.30 uur de volgende netwerkbijeenkomst gehouden. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 februari  a.s. van 14.30 tot 16.30 uur en wordt gehouden bij GGnet, Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld.  

Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u een week voortijd een mail met plattegrond van het terrein en de ruimte waar de bijeenkomst plaatsvindt. 

Het programma
Het thema van de bijeenkomst is: Ontwikkelgesprekken, POP gespreken, Teamgesprekken. We starten met een korte introductie over de gastorganisatie, GGnet en de HR strategie.  

Binnen GGNet vindt er een ommezwaai plaats van de traditionele functioneringsgesprekken naar teamontwikkelingsgesprekken. Het leiderschapsprogramma en teamontwikkeling is aan elkaar gekoppeld. Het ontwikkelgesprek is een van de instrumenten die door GGnet ontwikkeld is vanuit hun HR-strategie.  Het sluit aan bij de taakvolwassenheid van teams. 

Marieke Brands en haar collega Annelies Karnebeek, beiden beleidsadviseur HR, laten zien hoe dit proces plaatsvindt. De pilotfase is inmiddels afgerond, een evaluatie heeft plaats gevonden.  

Wilt u uw collega-organisaties informeren over de ontwikkelingen van uw organisatie? Dan kunt u uw input voor 7 februari per e-mail aanleveren bij Ina Bats. Zij verzamelt de informatie en deelt deze vooraf met de deelnemers van deze bijeenkomst. 
 
Wat levert het op? 

  • U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis. 
  • De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot. 

Voor wie?  
Deze bijeenkomst is geschikt voor: 

  • Zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio Achterhoek 
  • HR-adviseurs 
  • Mobiliteitsadviseurs 
  • Recruiters 

Meer informatie  
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. Neem voor meer informatie/vragen contact op met Ina Bats, 088 255 6650, of stuur een e-mail

Aanmelden HR-netwerk Zorg & Welzijn Achterhoek 14/02/19

Meld u hier aan voor de bijeenkomst