Bijeenkomst ‘Mantelzorgdilemma’s ervaren in het werk’

12-10-2017
Tijd: 09:00 - 12:15 uur

In deze bijeenkomst staan we stil bij de dilemma’s waar u als HRM-er, Arbocoördinator of leidinggevende voor komt te staan wanneer werknemers (intensieve) langdurige zorgsituaties combineren met hun werk. Deze privé-omstandigheid kan de inzetbaarheid van medewerker en/of teams en het goed functioneren op het werk in de weg staan.

Als werkgever is het vaak zoeken en afwegen hoe een medewerker met mantelzorgtaken optimaal te ondersteunen. Mantelzorg brengt dilemma’s met zich mee voor de werknemer met mantelzorgtaken zoals wel/niet minder gaan werken, wel/niet externe hulp inschakelen voor de zorg thuis of wel/niet een andere functie vragen met minder verantwoordelijkheden. Ook als werkgever kunt u dilemma’s ervaren in uw wens om de werknemer te faciliteren in de combinatie van mantelzorg en werk. Hoe zakelijk of sociaal kunt en wilt u zijn? Is het zinvol om de werknemer vrij te geven in de vorm van betaald verlof of liever onbetaald verlof? U kunt een dilemma ervaren in de mate waarin u de werknemer wel/niet wilt aanspreken op de thuissituatie en oplossingen wilt aanreiken die op de werk- of thuissituatie gericht zijn. Door middel van een organisatieopstelling ‘ervaren’ we de dynamiek van deze dilemma's. Op donderdag 12 oktober vindt de bijeenkomst plaats en u kunt zich daar nu al voor opgeven.  

Voor wie
Hoofden en adviseurs P&O/HRM, Arbo-coördinatoren, projectleiders werkende mantelzorgers, leidinggevenden en directeuren van kleine instellingen (< 200fte). De bijeenkomst is kosteloos voor leden van WGV Zorg en Welzijn. Niet-leden betalen €250,- per persoon. Let op: aanmelden is niet vrijblijvend. Bij afmelding binnen 5 werkdagen voor aanvang van de meeting wordt € 50,- annuleringskosten in rekening gebracht. In de bevestigingsmail die u na aanmelden ontvangt, staat tot wanneer u gratis kunt annuleren.

Resultaat
Deelnemers hebben na afloop van deze bijeenkomst ervaren welke dilemma’s werkgevers (leidinggevenden/HRM/directie) en werknemers tegenkomen als het gaat om mantelzorg. Je krijgt inzicht en begrip in de dynamiek die mantelzorg met zich meebrengt, ook in relatie tot duurzame inzetbaarheid. Dit resultaat wordt mede bereikt door het inzetten van een organisatie opstelling. 

Wanneer en waar
Donderdag 12 oktober 2017 van 9.00 - 12.15 uur.
De bijeenkomst vindt plaats bij WGV Zorg en Welzijn, Zutphenseweg 51, Deventer
 
Door wie
De bijeenkomst wordt verzorgd door expertisebureau Jong en Veer. Jong en Veer adviseert werkgevers bij het bevorderen van de werk-zorgbalans van medewerkers. Zij hebben een groot deel van de reeds mantelzorgvriendelijke bedrijven in Nederland begeleid. Zij vertrekken vanuit ervaring en praktijk. Ria Schlepers zal namens Jong en Veer inhoud geven aan de bijeenkomst. Ze is een ervaren trainer en begeleider van werkende mantelzorgers. Ria is geregistreerd supervisor, trainer en contextueel therapeut en thuis in de wereld van opstellingen.

Meer informatie
Neem voor meer informatie of vragen contact op met Maria Perini, projectmedewerker en projectleider Waarschuwingsregister bij WGV Zorg en Welzijn via telefoonnummer 088 255 66 50, of stuur een e-mail.
 

Aanmelden bijeenkomst 'Mantelzorgdilemma's ervaren in het werk' 12/10/17

Meld u hier aan voor de bijeenkomst.