Arbonetwerk Twente

07-12-2017
Tijd: 14:30 - 17:00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.


Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 7 december van 14:30 - 17:00 uur bij Mediant aan de Broekheumering 1050 in Enschede.


Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Arbonetwerk Twente? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling vitaliteit, 088 255 66 50 of mail naar info@wgvzorgenwelzijn.nl.