Arbonetwerk Twente

07-12-2017
Tijd: 14:30 - 17:00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 7 december van 14:30 - 17:00 uur bij Mediant, hoofdlocatie Helmerzijde aan de Broekheumering 1050 in Enschede.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Gezond werken na je 45ste in zorg- en welzijn? Hoe doe je dat?
Om een tekort aan zorgpersoneel op te vangen, zouden werknemers in zorg en welzijn tot op hogere leeftijd moeten blijven werken. Daarentegen denkt 42% van de medewerkers niet dat men tot het 65ste levensjaar kan blijven werken.* Welke mogelijkheden hebben werkgever en werknemer om de medewerkers duurzaam inzetbaar te krijgen en te houden? Welke oplossingen geven zorgmedewerkers van 45+ zelf aan om duurzamer inzetbaar te kunnen blijven? En hoe kun je die adviezen als werkgever vorm geven in je organisatie? En helpt inzetten op ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’, ‘ouderenbeleid’ of ‘anders roosteren’? En als het fysiek echt niet meer gaat, wanneer ga je dan met een medewerker in gesprek over omscholing? Nico Knibbe, bewegingswetenschapper en partner van LOCOmotion vertelt over de mogelijkheden die beschikbaar zijn om oudere medewerkers gezond tot het pensioen te kunnen laten werken in zorg en welzijn.
* Tot je pensioen werken in de zorg?, NIVEL 2011
Wil je een vraag inbrengen, stuur dan een e-mail.
3. Wetgeving
Actuele wijzigingen in arbo-wetgeving klik hier
Actualiteiten in wet en regelgeving klik hier
NieuweWetten-ap: klik hier.
4. Ronde actualiteit in de zorginstellingen
5. Overige zaken
- Volgende arbonetwerkbijeenkomsten van 14:30-17:00 uur:
Informatie volgt nog.
Voorstel thema’s volgende bijeenkomsten:
- Ambiq - onderzoek RI&E PSA - uitkomsten en adviezen
- Voorkomen van agressie en geweld -> pragmatische aanpak in teams bij Ambiq -> Johan Kippers
- Met de inspectie SZW in gesprek over arbeidsomstandigheden -> Wieteke Bekkema?
6. Rondvraag en sluiting

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Arbonetwerk Twente? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling vitaliteit, 088 255 66 50 of mail naar info@wgvzorgenwelzijn.nl.