Arbonetwerk Twente

07-09-2017
Tijd: 14:30 - 17:00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op 7 september van 14:30 tot 17:00 uur bij Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA), Boerhaavelaan 59 in Hengelo. Klik hier voor de routebeschrijving

Agenda
1. Opening en mededelingen

2. Actuele wijzigingen in arbo-wetgeving klik hier.
Actualiteiten in wet- en regelgeving klik hier.
 
3. Ronde actualiteit in de zorginstellingen
 
4. Is gastvrijheid de sleutel tot veilige zorg? (presentatie van 15:30 - 16:30 uur)
Zo’n 60% van het personeel in de zorg krijgt te maken met verbaal of fysiek geweld op de werkvloer. Een groot deel van de medewerkers voelt zich hierdoor niet altijd veilig tijdens het werk. En grensoverschrijdend gedrag in de zorg leidt ook tot verminderd werkplezier, stress en ziekteverzuim.
De werkgever dient een veilige werkomgeving te bieden. Maar hoe doe je dat als werkgever als het gaat over voorkomen van agressie en geweld door cliënten en familie? Door niet alleen in te zetten op het vergroten van de fysieke weerbaarheid, maar ook op een gastvrije, geweldloze basisberoepshouding, versterkt men naast de fysieke vaardigheden ook de communicatieve en sociale vaardigheden van medewerkers. Dit maakt dat medewerkers door hun eigen gedrag minder agressie bij cliënten opwekken en het maakt hen tevens weerbaarder in hun werk.
Monique van Onna–Lassche, projectcoördinator ongewenst gedrag en opleidingsadviseur van ZGT, vertelt hoe ZGT het middel gastvrijheid heeft ingezet om agressie en geweld op de werkvloer te voorkomen. Inzetten op gastvrijheid heeft bijgedragen aan een gastvrij ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is en de medewerkers met plezier werken.
 
5. Overige zaken
Volgende arbonetwerkbijeenkomst:
Donderdag 7 december 2017 van 14:30-17:00 uur bij Mediant, Helmerzijde in Enschede                
Voorstel thema’s volgende bijeenkomsten:
- Ambiq- onderzoek RI&E PSA- uitkomsten en adviezen
- Voorkomen van agressie en geweld -> pragmatische aanpak in teams bij Ambiq -> Johan Kippers
 
6. Rondvraag en sluiting
 
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Arbonetwerk Twente? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling vitaliteit, 088 255 66 50 of mail naar info@wgvzorgenwelzijn.nl.
 

Aanmelden Arbonetwerk Twente 7/9/17

Meld u hier aan voor het Arbonetwerk Twente