Arbonetwerk IJssel/Vecht

04-12-2017
Tijd: 09:00 - 11:30 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.


Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 4 december van 09:00 - 11:30 uur bij WGV Zorg en Welzijn, Zutphenseweg 51 in Deventer.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Arbonetwerk IJssel-Vecht? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling vitaliteit, 088 255 66 50 of mail naar info@wgvzorgenwelzijn.nl.

 

Aanmelden Arbonetwerk IJssel-Vecht 4/14/17

Meld u hier aan voor het Arbonetwerk IJssel-Vecht