Arbonetwerk IJssel/Vecht

04-12-2017
Tijd: 09:00 - 11:30 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 4 december van 09:00 - 11:30 uur bij WGV Zorg en Welzijn, Zutphenseweg 51 in Deventer.

Agenda
1.
 Opening en mededelingen
2. Met de inspectie SZW in gesprek over arbeidsomstandigheden
In een korte presentatie geeft Wieteke Bekkema, arbeidsinspecteur Arbo van de Inspectie SZW, aan hoe de inspectie omgaat met veranderingen in de zorg. Een voorbeeld van de veranderingen is de regelarme zorg. Aan welke protocollen en arbeidsomstandigheden hecht de inspectie veel waarde? Hoe wordt er door de inspectie bepaald welke (Arbo)protocollen goed en welke minder goed zijn? Hoe kunnen instellingen het arbobeleid evalueren en indien nodig maatregelen bijstellen?
Na de presentatie zal Wieteke met de aanwezigen in gesprek gaan over de diverse thema’s. Wil je een thema en/of vraag inbrengen, stuur dan een e-mail.
3. Actuele wijzigingen in arbo-wetgeving klik hier.
Actualiteiten in wet en regelgeving klik hier.
NieuweWetten-app: klik hier.
4. Ronde actualiteit in de zorginstellingen
5. Overige zaken
Volgende arbonetwerkbijeenkomsten IJssel-Vecht op de locatie WGV Zorg en Welzijn, tijdstip 9:00-11:30 uur zijn: data volgen nog.
Het thema van de bijeenkomst in maart 2018 is: 2. Gezond werken na je 45ste in zorg- en welzijn? Hoe doe je dat? -> Nico Knibbe van LOCOmotion.
Voorstel thema’s volgende bijeenkomsten:
-  Ontwikkelingen in zelfsturende teams en hoe ga je om met de wettelijke kaders (voorbehouden handelingen/ RI&E/ waar ben je verantwoordelijk voor)? -> Paul van Aken van Actiz.    
- Voorkomen van agressie en geweld -> pragmatische aanpak in teams bij Ambiq -> Johan Kippers 
6. Rondvraag en sluiting

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Arbonetwerk IJssel-Vecht? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling vitaliteit, 088 255 66 50 of mail naar info@wgvzorgenwelzijn.nl.

  

Aanmelden Arbonetwerk IJssel-Vecht 4/12/17

Meld u hier aan voor het Arbonetwerk IJssel-Vecht