Arbonetwerk IJssel-Vecht

04-09-2017
Tijd: 09:00 - 11:30 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op 4 september van 09:00 - 11:30 uur bij WGV Zorg en Welzijn, Zutphenseweg 51 in Deventer.

Agenda
1. Opening en mededelingen

2. Aanpak duurzame inzetbaarheid: fitte, vitale medewerkers die een gezonder en plezieriger (werk)leven leiden
Organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat medewerkers fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.
De Gelderse Sport Federatie gelooft dat je door fit en vitaal te zijn een gezonder en plezieriger leven leidt. Daardoor ben je ook duurzaam inzetbaar. Zij motiveren daarom zoveel mogelijk mensen om te sporten en bewegen, zodat iedereen mee kan doen. Om dit voor elkaar te krijgen, verbinden, activeren en coachen ze organisaties in Gelderland van start tot finish. Met elkaar wordt een uitdagend sport- en beweegklimaat neergezet.
Jordi Doornebosch, accountmanager van de Gelderse Sport Federatie, vertelt over de visie van de Gelderse Sport Federatie en wat zij zorg- en welzijnsinstellingen kunnen bieden om medewerkers fit, vitaal en duurzame inzetbaar te krijgen en te houden. 
 
3. Actuele wijzigingen in arbo-wetgeving klik hier
Actualiteiten in wet en regelgeving klik hier
NieuweWetten-app: klik hier
 
4. Ronde actualiteit in de zorginstellingen
 
5. Overige zaken
Volgende arbonetwerkbijeenkomst IJssel-Vecht op de locatie WGV Zorg en Welzijn: 4 december 2017 van 9.00 - 11.30 uur.
       
Voorstel thema’s volgende bijeenkomsten:
-  Ontwikkelingen in zelfsturende teams en hoe ga je om met de wettelijke kaders (voorbehouden handelingen/ RI&E/ waar ben je verantwoordelijk voor)? -> wie uitnodigen?
-  Slimmer ouder worden in de zorg-> Locomotion    
- Voorkomen van agressie en geweld-> pragmatische aanpak in teams bij Ambiq-> Johan Kippers 
- Hoe gaat de inspectie om met alle veranderingen in zorginstellingen? Hoe bepalen zij welke protocollen goed en minder goed zijn?  -> Wietteke Bekkema.  
 
6. Rondvraag en sluiting

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Arbonetwerk IJssel-Vecht? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling vitaliteit, 088 255 66 50 of mail naar info@wgvzorgenwelzijn.nl.
 

Aanmelden Arbonetwerk IJssel-Vecht 4/9/17

Meld u hier aan voor het Arbonetwerk IJssel-Vecht