Agenda

Bijeenkomst samenwerking en regie arbeidsmarkt Regio Zwolle
25-09-2017
Op 6 september was de eerste bijeenkomst over samenwerking en regie arbeidsmarkt in zorg en welzijn in de regio Zwolle. Er is veel inbreng opgehaald en de bereidheid tot samenwerking in de regio is groot.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek
26-09-2017
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente
28-09-2017
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Lunchbijeenkomst gezamenlijke aanpak in de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe
06-10-2017
Werksessie voor beleidsmakers
Lees meer

Meeting 'Bouwen aan veilige zorgrelaties'
10-10-2017
'Verzorgende verdacht van bestelen dementerende vrouw'; 'Man mishandeld in verpleeghuis'. Dit soort berichten komen helaas regelmatig voorbij in het nieuws. Het is belangrijk om misstanden binnen zorgorganisaties bespreekbaar te maken. Maar hoe kunt u dit binnen uw organisatie doen? Laakbaar gedrag van medewerkers bespreekbaar maken staat centraal in de meeting ‘Bouwen aan veilige zorgrelaties’ op dinsdagmiddag 10 oktober.
Lees meer

Bijeenkomst ‘Mantelzorgdilemma’s ervaren in het werk’
12-10-2017
In deze bijeenkomst staan we stil bij de dilemma’s waar u als HRM-er, Arbocoördinator of leidinggevende voor komt te staan wanneer werknemers (intensieve) langdurige zorgsituaties combineren met hun werk. Deze privé-omstandigheid kan de inzetbaarheid van medewerker en/of teams en het goed functioneren op het werk in de weg staan.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek
26-10-2017
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en zij willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Workshop 'Leefstijl coaching - in gesprek over vitaliteit'
31-10-2017
Duurzame inzetbaarheid, vitale medewerkers, behoud van personeel en een vitale organisatie; het zijn en blijven actuele thema’s die op de agenda van zowel werkgevers als de overheid staan. Een goede gezondheid vergroot de kans op een lang leven van goede kwaliteit en op duurzame arbeidsdeelname. De arbeidsmarkt vraagt om een beroepsbevolking die langer, vitaler en gelukkiger aan de slag is en blijft.
Lees meer

Bestuurdersbijeenkomst regionaal actieplan Stedendriehoek en Noord-Veluwe
01-11-2017
Samen zorgen we voor een goede, toekomstbestendige personeelsvoorziening in de sector zorg en welzijn. Dit is de regionale ambitie die geformuleerd is bij het tot stand komen van het Sociaal Akkoord Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe in 2015. Er is sindsdien al veel bereikt, maar de sector wordt op dit moment opnieuw geconfronteerd met nieuwe uitdagingen.
Lees meer

Conferentie 'De medewerker van de toekomst'
07-11-2017
De medewerker van de toekomst, dat zijn we, creëren en ontwikkelen we samen. Veranderingen gaan snel. Is uw organisatie wendbaar genoeg om mee te veranderen en hoe past de medewerker van de toekomst in deze beweging? Wat kunt u doen of beter laten als manager, bestuurder, medewerker en hoe worden de rollen belegd en bereik je het gezamenlijke effect?
Lees meer

Proeverij 'Minder werkstress, meer (werk)plezier
14-11-2017
Op dit moment lopen 1 op de 7 werkende Nederlanders het risico om in een burn-out terecht te komen. In de categorie van 25- tot 34-jarigen is dit zelfs 1 op de 6. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft depressie uitgeroepen tot de nummer 1 oorzaak van invaliditeit wereldwijd. Kortom, mentale klachten zijn stijgende en de mentale gezondheid van medewerkers is een ‘hot item’. Daarnaast is er de afgelopen jaren binnen zorg- en welzijnsorganisaties veel focus geweest op kostenbesparingen en efficiëntieslagen. Daarbij is er niet altijd aandacht geweest voor de mens.
Lees meer

Leergang Strategisch Leren
15-11-2017 t/m 13-12-2017
Woensdag 10 mei heeft het inspiratieplein voor de Leergang Strategisch Leren plaatsgevonden. 12 opleidingsexperts vanuit 6 organisaties (4 instellingen en 2 ROC's) zijn op zoek gegaan naar trends en (organisatie)thema's van de toekomst ondergedompeld in 6 contexten (landschappen) en hebben vanuit persoonlijk leiderschap (MapTell) hun visie op leren/leerklimaat en leeromgeving onderzocht.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe
16-11-2017
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Workshop 'Privacy in verzuim saai? Helemaal niet'
20-11-2017
Sinds de privacyregels zijn aangescherpt en de Autoriteit Persoonsgegevens handhavende maatregelen en zelfs een boete tot € 810.000 of 10 procent van de totale omzet kunnen opleggen, is er veel onrust ontstaan. Maar wat zijn nu de arbeidsrechtelijke eisen die gelden voor een goed opgebouwd dossier? Ook mogen zieke werknemers zich niet onder druk gezet voelen om te gaan spreken over privacygevoelige onderwerpen. Een goed verzuimdossier is tenslotte van essentieel belang om een succesvolle re-integratieprocedure in te kunnen zetten als een medewerker verzuimt.
Lees meer

Masterclass arbeidsrecht (2): Arbeidsrechtelijke gevolgen van het regeerakkoord en actualiteiten arbeidsrecht
23-11-2017
Na de masterclass over UWV procedures en de vaststellingsovereenkomst in september, organiseert WGV Zorg en Welzijn op donderdag 23 november een 2e masterclass arbeidsrecht in samenwerking met Hanze advocaat. Centraal staan de arbeidsrechtelijke gevolgen van het regeerakkoord. Daarnaast wordt u in één dag helemaal bijgepraat over recente wetgeving, nieuwe cao’s en de belangrijkste uitspraken van de kantonrechters.  
Lees meer

Verzuimnetwerk Twente
27-11-2017
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek
28-11-2017
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap. Zij willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente
28-11-2017
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Verzuimnetwerk IJssel/Vecht
30-11-2017
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Arbonetwerk IJssel/Vecht
04-12-2017
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Arbonetwerk Twente
07-12-2017
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid
07-12-2017 t/m 22-06-2018
Wegens succes organiseert WGV Zorg en Welzijn, in samenwerking met Bewegen Werkt, nogmaals het Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid. Het Lerend netwerk ondersteunt organisaties bij de integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid. Binnen het Lerend netwerk worden 4 bijeenkomsten en 1 intervisiebijeenkomst georganiseerd die aansluiten bij het opzetten en uitvoeren van beleid volgens de '7 stappen methodiek'. Daarnaast wordt de casuïstiek die de deelnemers inbrengen gebruikt.
Lees meer

Workshop 'Succesvol sturen op verzuim doen we samen'
11-12-2017
Uit de Vernet Viewer* van augustus 2017 blijkt dat het/de gemiddelde verzuimpercentage(s), van de branches ziekenhuizen, GGZ en VVT in Oost-Nederland zijn gestegen. Bij deze branches zijn ook de verzuimpercentages hoger dan het landelijke gemiddelde. Voor instellingen is er een uitdaging om succesvol te kunnen sturen op verzuim. Om het verschil te maken en bij te kunnen dragen aan het verlagen van het verzuim is het van belang cruciale verzuimkennis en vaardigheden te ontwikkelen. Het delen van verzuimkennis, ervaringen en succesfactoren aan de hand van de verzuimcijfers draagt bij aan het ontwikkelen ervan.
Lees meer