Agenda

Vlogtraining ‘Van interne trots naar extern werven’
08-11-2018 t/m 15-02-2019
Hoe creëer je een positief imago voor zorg en welzijn? En geef je tegelijkertijd een realistisch beeld van de sector? Hoe vergroten we de instroom van nieuwe collega's? En hoe zet je de eigen organisatie als aantrekkelijke werkgever neer? Dit najaar biedt WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met Walt Wonder Schmidt de uitgebreide vlogtraining 'Van interne trots naar extern werven' aan haar leden aan; een opleiding tot volwaardig vlogger.
Lees meer

Training 'Solliciteren is (snel) te leren'
14-11-2018 t/m 21-11-2018
Er zijn tal van redenen om te solliciteren. Vaak vanuit eigen motivatie, maar soms is het noodzakelijk om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Het moderniseren/op peil houden van sollicitatievaardigheden is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Daarom biedt WGV Zorg en Welzijn/ZorgSelect in het najaar van 2018 twee keer de training 'Solliciteren is (snel) te leren' aan.
Lees meer

Creatieve inspiratiedag: De ontwikkelkracht van de mbo-student
16-11-2018
Dit voorjaar is voor bestuurders een symposium georganiseerd rondom het thema ‘Mbo vakmanschap: Het kloppend hart van de zorg’. Inmiddels hebben de 8 samenwerkende ROC’s en WGV Zorg en Welzijn opnieuw de handen ineengeslagen voor de organisatie van een vervolg: een creatieve inspiratiedag voor werkbegeleiders, docenten en opleiders op vrijdag 16 november.
Lees meer

Bijeenkomst Zorg en Technologie voor het vmbo
19-11-2018
De zorg verandert razend snel. Nieuwe technologieën maken het werk van zorgprofessionals makkelijker maar ook zorgvragers hebben gemak van technologische hulpmiddelen. Deze ontwikkeling betekent dat ook functies in de zorg gaan veranderen. Wat betekent dat voor de jonge mensen die belangstelling hebben voor een functie of opleiding in zorg en welzijn? Op maandag 19 november organiseert Zorgtrainingscentrum in Zwolle samen met WGV Zorg en Welzijn de bijeenkomst "Zorg en Technologie".
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek
22-11-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Masterclasses duurzame inzetbaarheid
22-11-2018 t/m 20-12-2018
Wilt u binnen uw organisatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid (DI), maar weet u niet hoe u dit het best kan pakken? Neem dan deel aan de 3 masterclasses duurzame inzetbaarheid. Tijdens de sessie leert u hoe u in 7 stappen een vitale organisatie bouwt. Na de 3 masterclasses is er mogelijkheid voor individuele coaching om de effectiviteit op duurzame inzetbaarheid in uw organisatie te vergroten.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente
27-11-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe
29-11-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Arbonetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek
03-12-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Regio Zwolle
04-12-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Arbonetwerk Twente
06-12-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit
Lees meer

Online programma ‘train-de-trainer - Succesvol sturen op verzuim doen we samen’
06-12-2018
Na de workshops ‘Succesvol sturen op verzuim doen we samen’ of ‘Het verhaal achter de verzuimcijfers’ is het nu tijd voor actie! De deelnemers groeien richting expertstatus. Ze gaan in dit programma op de stoel van Marieke Schurink van Vernet zitten en gaan zelf aan de slag met de verzuimcijfers en de verhalen vanuit hun eigen organisatie.
Lees meer

Training Loopbaan APK
10-12-2018
Een snel veranderende arbeidsmarkt, nieuwe wet- en regelgeving en een andere visie op werk en inzetbaarheid. Deze aspecten maken zowel werknemers als werkgevers steeds bewuster van hun eigen ontwikkeling en inzetbaarheid. Om de medewerker te ondersteunen bij het vergroten van de eigen regie in zijn/haar loopbaan om daarmee duurzaam inzetbaar te zijn, organiseren we op maandag 10 december 2018 de Training Loopbaan APK.
Lees meer

Verzuimnetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek
13-12-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Workshop Innovatie in de zorg; werken met arbeidspotentieel
13-12-2018
Nu en in de nabije toekomst moeten we vanuit samenwerking en met daadwerkelijk innovatieve oplossingen zorgen voor voldoende arbeidspotentieel. Dat vraagt om een verkenning! Tijdens de workshop Innovatie in de zorg op 13 december gaan we concreet met elkaar en het vraagstuk aan de slag. Samen, met verschillende belanghebbenden, vanuit meerdere invalshoeken over grenzen heen kijken.
Lees meer

Verzuimnetwerk Twente
17-12-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer