Agenda

Verzuimnetwerk IJssel/Vecht
31-08-2017
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Arbonetwerk IJssel/Vecht
04-09-2017
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Arbonetwerk Twente
07-09-2017
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Verzuimnetwerk Twente
11-09-2017
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Leergang Strategisch Leren
20-09-2017 t/m 13-12-2017
Woensdag 10 mei heeft het inspiratieplein voor de Leergang Strategisch Leren plaatsgevonden. 12 opleidingsexperts vanuit 6 organisaties (4 instellingen en 2 ROC's) zijn op zoek gegaan naar trends en (organisatie)thema's van de toekomst ondergedompeld in 6 contexten (landschappen) en hebben vanuit persoonlijk leiderschap (MapTell) hun visie op leren/leerklimaat en leeromgeving onderzocht.
Lees meer

Arbeidsmarktconferentie Professionalisering Jeugdhulp Twente
20-09-2017
Het werkveld van jeugdhulp en jeugdbescherming is volop in beweging.  De oproep om te professionaliseren klinkt alom. Maar wat vraagt dat in de praktijk van professionals, leidinggevenden en HR- en beleidsmedewerkers? Tijdens de conferentie staan actuele thema’s en de laatste ontwikkelingen rondom professionalisering in jeugdhulp en jeugdbescherming centraal.
Lees meer

Masterclass arbeidsrecht (1)
21-09-2017
UWV procedures, 10 tips voor het gegarandeerd krijgen van een ontslagvergunning & de vaststellingsovereenkomst onder de WWZ, WKKGZ en Waarschuwingsregister. Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens de masterclass arbeidsrecht die WGV Zorg en Welzijn op donderdag 21 september organiseert in samenwerking met Hanze advocaat. De 2e masterclass vindt plaats op 23 november.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek
26-09-2017
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Bijeenkomst ‘Mantelzorgdilemma’s ervaren in het werk’
12-10-2017
In deze bijeenkomst staan we stil bij de dilemma’s waar u als HRM-er, Arbocoördinator of leidinggevende voor komt te staan wanneer werknemers (intensieve) langdurige zorgsituaties combineren met hun werk. Deze privé-omstandigheid kan de inzetbaarheid van medewerker en/of teams en het goed functioneren op het werk in de weg staan.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek
26-10-2017
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en zij willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Conferentie 'De medewerker van de toekomst'
07-11-2017
De medewerker van de toekomst, dat zijn we, creëren we en ontwikkelen we samen. Veranderingen gaan snel. Is uw organisatie wendbaar genoeg om mee te veranderen en hoe past de medewerker van de toekomst in deze beweging? Wat kunt u doen of beter laten als manager, bestuurder, medewerker en hoe worden de rollen belegd en bereik je het gezamenlijke effect?
Lees meer

Masterclass arbeidsrecht (2)
23-11-2017
Na de masterclass over UWV procedures en de vaststellingsovereenkomst in september, organiseert WGV Zorg en Welzijn op donderdag 23 november een 2e masterclass arbeidsrecht in samenwerking met Hanze advocaat. U wordt in één dag helemaal bijgepraat over recente wetgeving, nieuwe cao’s en de belangrijkste uitspraken van de kantonrechters. 
Lees meer

Verzuimnetwerk Twente
27-11-2017
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek
28-11-2017
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap. Zij willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Verzuimnetwerk IJssel/Vecht
30-11-2017
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Arbonetwerk IJssel/Vecht
04-12-2017
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Arbonetwerk Twente
07-12-2017
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer