Agenda

Verzuimnetwerk Twente
27-11-2017
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Werksessie Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten Twente
27-11-2017
De komende maanden gaat WGV Zorg en Welzijn samen met zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten en werkgevers- en werknemersorganisaties aan de slag om regionale actieplannen op te stellen om de tekorten in de zorg aan te pakken, de zogenoemde: Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Dit doen we omdat er een groot tekort dreigt te ontstaan aan goed opgeleide en gekwalificeerde professionals in zorg en welzijn. Op 27 november wordt een werksessie voor beleidsmakers gehouden bij Carintreggeland in Hengelo.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente
28-11-2017
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Verzuimnetwerk IJssel-Vecht
30-11-2017
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Kennissessie Crisiscommunicatie
30-11-2017
Op donderdag 30 november organiseert WGV Zorg en Welzijn exclusief voor de leden van het PR-netwerk de kennissessie crisiscommunicatie, in samenwerking met Wisse Kommunikatie. Tijdens deze ochtendvullende kennissessie leer je hoe je communicatief goed bent voorbereid op een crisis. We nodigen je van harte uit om je aan te melden voor deze kennissessie.
Lees meer

Arbonetwerk IJssel/Vecht
04-12-2017
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Arbonetwerk Twente
07-12-2017
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid
07-12-2017 t/m 22-06-2018
Wegens succes organiseert WGV Zorg en Welzijn, in samenwerking met Bewegen Werkt, nogmaals het Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid. Het Lerend netwerk ondersteunt organisaties bij de integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid. Binnen het Lerend netwerk worden 4 bijeenkomsten en 1 intervisiebijeenkomst georganiseerd die aansluiten bij het opzetten en uitvoeren van beleid volgens de '7 stappen methodiek'. Daarnaast wordt de casuïstiek die de deelnemers inbrengen gebruikt.
Lees meer

Workshop 'Succesvol sturen op verzuim doen we samen'
11-12-2017
Uit de Vernet Viewer* van augustus 2017 blijkt dat het/de gemiddelde verzuimpercentage(s), van de branches ziekenhuizen, GGZ en VVT in Oost-Nederland zijn gestegen. Bij deze branches zijn ook de verzuimpercentages hoger dan het landelijke gemiddelde. Voor instellingen is er een uitdaging om succesvol te kunnen sturen op verzuim. Om het verschil te maken en bij te kunnen dragen aan het verlagen van het verzuim is het van belang cruciale verzuimkennis en vaardigheden te ontwikkelen. Het delen van verzuimkennis, ervaringen en succesfactoren aan de hand van de verzuimcijfers draagt bij aan het ontwikkelen ervan.
Lees meer

Bestuurdersbijeenkomst Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten Twente
11-12-2017
Samen zorgen we voor een goede, toekomstbestendige personeelsvoorziening in de sector zorg en welzijn. Dit is de regionale ambitie die geformuleerd werd in de aanloop naar de transities in de zorgsector enkele jaren geleden. Er is sindsdien veel gebeurd. Niettemin wordt de sector op dit moment opnieuw geconfronteerd met uitdagingen: de arbeidsmarkt is gekanteld en tekorten dienen zich opnieuw aan.
Lees meer

Bestuurdersbijeenkomst Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten Achterhoek
13-12-2017
Samen zorgen we voor een goede, toekomstbestendige personeelsvoorziening in de sector zorg en welzijn. Dit is de regionale ambitie die geformuleerd is bij het tot stand komen van het Sociaal Akkoord Zorg en Welzijn Achterhoek in 2014. Er is sindsdien al veel bereikt, maar de sector wordt op dit moment geconfronteerd met nieuwe uitdagingen.
Lees meer

Algemene Ledenvergadering
13-12-2017
Twee keer per jaar (in het voorjaar en in december) houdt WGV Zorg en Welzijn een algemene ledenvergadering. De volgende vergadering is op woensdag 13 december.
Lees meer