Afstemming toekomstige vraag aan zorgmedewerkers en vraag en aanbod stages

Eind 2017 is er in de WGV-regio een systeem dat in beeld brengt wat de te verwachten behoefte is aan categorieën zorgmedewerkers op middellange en langere termijn. Dit systeem is transparant, actueel en toegankelijk voor alle WGV-partners in zorg en onderwijs. 
 
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Natasja Blokhorst of Ina Bats, projectmedewerker onderwijs, tel: 088 255 66 50 of e-mail: info@wgvzorgenwelzijn.nl.