Zorgtrainingscentrum Zwolle ontvangt half miljoen subsidie

01-06-2015

Onderwijsminister Jet Bussemaker maakte vandaag bekend dat zij de komende vier jaar € 500.000,- investeert in het Zorgtrainingscentrum regio Zwolle, een publiek-private samenwerking van grote zorg- en onderwijspartijen en het bedrijfsleven om studenten en werkenden voor te bereiden op de zorg van de toekomst.


In totaal is voor deze periode € 1,5 miljoen nodig. Dit bedrag wordt bij elkaar gebracht door de rijksoverheid (via het Regionaal investeringsfonds mbo), de provincie Overijssel, de 19 gemeenten in de regio Zwolle en de deelnemende bedrijven en zorgorganisaties. Na vier jaar moet het centrum op eigen benen staan.


Studenten, professionals en mantelzorgers
Tot nu toe hebben zo’n twintig organisaties inclusief overheden het project omarmd. Het gaat om grote zorg- en onderwijspartijen uit de regio en het bedrijfsleven. De partners werken samen om studenten en werkenden bekwaam te maken voor de zorg van de toekomst. Het nieuwe Zorgtrainingscentrum voorziet in (her)scholing van studenten en werkenden, en bereidt ze voor op de veranderende zorgvraag waarbij aandacht voor welbevinden en kwaliteit van leven centraal staan. Het Zorgtrainingscentrum voorziet de komende vier jaar in opleidingen voor ruim 3600 studenten en 1700 professionals en mantelzorgers. Zij worden opgeleid volgens de principes van ‘vernieuwend zorgen’, waarin de cliënt zelf de regie neemt  en de zorgmedewerker faciliterend is.


Kwartiermakers
Een groep kwartiermakers vanuit de projectpartners bereidt de start van het centrum voor en werkt de drie pijlers van het programma uit; het zorg-ethisch lab, het wijkzorglab en zorgtechnisch lab. In het zorg-ethisch lab leren de deelnemers zich via intensieve workshops inleven in de leefwereld van cliënten. Het wijkzorglab is een zorglocatie waar leerlingen leren in de praktijk onder begeleiding van docenten. In het zorgtechnisch lab leren de deelnemers nieuwe technologieën onderzoeken en toepassen. Op 8 juni gaan de kwartiermakers en stuurgroepleden op bezoek bij het Centre of expertise Healthy Ageing in Groningen en op 30 juni vindt er in Zwolle een bijeenkomst plaats waar de betrokkenen van de partners elkaar treffen.


Samenwerkingspartners

In het Zorgtrainingscentrum werken onderwijs, zorgorganisaties en bedrijven samen: Landstede, Deltion College, Windesheim, Menso Alting, Alfa College, ROC Friese Poort, Gereformeerde Hogeschool Viaa, Health Innovation Park, Isala, Woonzorgconcern IJsselheem, De Vogellanden centrum voor revalidatie, Medrie Huisartsenzorg, Zonnehuisgroep IJsselVecht, Icare, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, Salland Electronics, Creatief webbureau Impres, Breman Installatiegroep en Ouderenorganisatie PCOB. Vanuit de overheid nemen de provincie Overijssel (financier) en 19 gemeenten in de regio Zwolle deel aan het centrum. Aan de stuurgroep in oprichting nemen Landstede, IJsselheem, Isala, Breman Installatietechniek en het Health Innovation Park deel.