Vrijwillige vertrekregeling als alternatief voor gedwongen ontslag

09-02-2015

De sector wordt getroffen door gewijzigd overheidsbeleid. Lagere budgetten, uitstroom van cliënten, overgang van de WMO naar gemeenten, enzovoorts. Veel instellingen kiezen voor gedwongen ontslag, maar ook een vrijwillige vertrekregeling voor oudere werknemers behoort tot de mogelijkheden.


Bij een vrijwillige vertrektregeling wordt aan de werknemers van 60 jaar of ouder een aanbod gedaan om de organisatie vrijwillig te verlaten. Daarbij wordt een financiële regeling aangeboden met wachtgeld op cao-niveau (ineens uitbetaald), en met vrijwillige pensioenvoortzetting bij het PFZW net iets boven cao-niveau (geheel of ten dele op kosten van de organisatie).


De regeling heeft als voordelen dat er minder onrust in de organisatie is ten opzichte van gedwongen ontslag, het levert een kostenbesparing op en de ervaring heeft geleerd dat oudere werknemers dankbaar zijn vervroegd uit te kunnen treden.


Meer informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met mr. Geerke Vos (g.vos@bonsenreuling.nl) of mr. Mark de Jonge (m.de.jonge@bonsenreuling.nl) van BonsenReuling Adviseurs (tel. 0544-39 33 33).