Succesvolle conferentie ‘Van transitie naar transformatie’

12-10-2015

Op 12 oktober jl. organiseerde het samenwerkingsverband onderwijs en zorginstellingen bij Saxion in Deventer de conferentie ‘Van transitie naar transformatie’. De veranderende zorg vraagt om een nieuwe visie op het onderwijs van huidig en toekomstig zorgpersoneel. Samenwerking is hierbij cruciaal. Ruim 200 afgevaardigden van onderwijs-, zorg- & welzijnsinstellingen en overheid uit Oost-Nederland kwamen samen om elkaar te informeren, ontmoeten en inspireren. Concreet resultaat is de oplevering van een strategische toekomstvisie voor 2020 en de vertaling daarvan naar een concept werkagenda 2016-2020.
Tijdens de conferentie sprak auteur/trainer/coach Jan Bommerez over de transformatie die nodig is in dit tijdperk. “Het geheim van transformatie is stoppen en waarnemen, stoppen en luisteren, stoppen en voelen, stoppen en verbinden”, aldus Bommerez. “De maatschappij verandert waardoor we echt anders moeten denken.” Daarnaast praatte Doekle Terpstra de aanwezigen bij over de stand van zaken rond de opzet van het Zorgpact dat een actiegerichte agenda voor de periode tot 2020 moet opleveren, gericht op samenwerking tussen overheid, zorg- en onderwijsinstellingen.


Presentaties YouTube
De presentaties van Doekle Terpstra en Jan Bommerez zijn te bekijken via YouTube. Omdat de presentaties vrij lang zijn (respectievelijk ruim 19 en 37 minuten) zijn de filmpjes opgeknipt. Daarnaast is er een compilatiefilmpje van de ochtend gemaakt.
Doekle Terpstra: deel 1 + deel 2
Jan Bommerez: deel 1 + deel 2 + deel 3
Compilatiefilmpje ochtend

Strategische toekomstvisie 2020
Na de centrale inleiding van Jan Bommerez en Doekle Terpstra hebben bestuurders en strategische ondersteuners uit de onderwijs- en zorg- & welzijnssector hierover in kleine groepen doorgepraat. De deelnemers hebben op interactieve wijze, middels co-creatiesessies, toegewerkt naar een strategische toekomstvisie voor 2020. Deze strategische toekomstvisie wordt niet alleen gebruikt voor de regio Oost-Nederland, maar dient ook als voeding voor het landelijke Zorgpact. ’s Middags is de strategische toekomstvisie door de strategische ondersteuners omgezet naar een concept werkagenda 2016-2020.  


Daarnaast bestond het conferentieprogramma uit een tiental verschillende workshops rond de thema’s informeel leren en beroepspraktijkvorming.


Werkconferentie Zorg & Welzijn
Op woensdagmiddag 11 november 2015 vindt in Haaksbergen de werkconferentie Zorg & Welzijn plaats, bedoeld voor bestuurders, directeuren en managers HRM. Deze werkconferentie vloeit voor uit het actieplan Twente Werkt! en het programma staat in het teken van de actuele en toekomstige vraagstukken op de arbeidsmarkt zorg & welzijn in Twente en de Achterhoek. Klik hier voor meer informatie / om u gratis aan te melden.