Sociaal akkoord arbeidsmarkt zorg en welzijn regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe getekend

11-02-2015

De Strategische Board Stedendriehoek, VNO-NCW, WGV Zorg en Welzijn en Calibris hebben het voortouw genomen om te komen tot een Sociaal akkoord arbeidsmarkt zorg en welzijn regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. De ondertekening van het sociaal akkoord vond plaats op 18 februari 2015.

De zorgsector is onderhevig aan veel veranderingen. Zorgtaken worden verschoven van de overheid naar gemeenten. Gelijktijdig staan gemeenten voor forse bezuinigingsopgaven. Hierdoor staat de arbeidsmarkt voor deze sector onder zware druk. 


Met het tekenen van het sociaal akkoord zorg & welzijn pakken gemeenten en instellingen uit de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe de handschoen op. Het akkoord, dat voortvloeit uit het Akkoord van Beekbergen van juni 2013, heeft tot doel:

  • Mobiliteit van medewerkers waar mogelijk sectoraal organiseren in het domein van zorg en welzijn.
  • Toekomstgerichte en duurzame opleidingen voor zorg en welzijn.
  • Strategische samenwerking om mobiliteit op lagere functie niveaus intersectoraal te organiseren.

 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janny Joosten, strategisch relatiemanager bij WGV Zorg en Welzijn, via tel: 088 255 66 50 of j.joosten@wgvzorgenwelzijn.nl.