Resultaten peiling duurzame inzetbaarheid

07-05-2015

WGV Zorg en Welzijn vindt het belangrijk om aan te sluiten bij de behoefte van haar leden op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Daarom heeft de vereniging eind januari een peiling duurzame inzetbaarheid onder haar leden afgenomen. In totaal zijn 140 organisaties benaderd en zijn 85 vragenlijsten ingevuld.


Dit is een respons van 61%. Met name hoofden P&O, P&O-, arbo- en opleidingsfunctionarissen (92%) hebben de vragenlijsten ingevuld. Vrijwel alle organisaties (98%) geven aan zich binnen twee jaar met duurzame inzetbaarheid te gaan bezig houden. Klik hier voor de samenvatting van de uitkomsten van deze peiling.


De resultaten van de peiling worden meegenomen in het activiteitenprogramma van de vereniging.