5.000e deelnemer scholingstraject zorg

12-11-2015

Ruim een jaar geleden werden de 4 regionale scholingsplannen van WGV Zorg en Welzijn goedgekeurd door het ministerie van SZW. Eind oktober werd de 5.000e deelnemer geteld. Uiteindelijk verwacht de werkgeversvereniging zo’n 7.500 deelnemers. De subsidies die de minister van SZW beschikbaar stelt voor de uitvoering van sectorplannen zijn bedoeld om de beroepsbevolking ‘toekomstbestendig’ te maken. De werkgeversvereniging maakt gebruik van de middelen om scholingskosten te dekken die zorginstellingen maken in verband met de transities in de sector. Het gaat daarbij veelal om maatwerkscholingen en trainingen. Daarnaast worden veel extra BBL-plekken gecreëerd.


Zo’n 50 zorginstellingen uit Twente, de Achterhoek, de Stedendriehoek en de regio IJssel-Vecht doen eraan mee. De totale kosten die gemoeid zijn met deze vier plannen bedragen zo’n 20 miljoen euro. De bijdrage van het ministerie van SZW bedraagt bijna 8 miljoen euro. De instellingen betalen de overige kosten zelf.

De gewone looptijd van de sectorplannen van Twente en de Achterhoek eindigt 31 december 2015 en die van de Stedendriehoek en de regio IJssel-Vecht 31 mei 2016. Deze looptijd wordt echter met een jaar verlengd om rekening te kunnen houden met de extra BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg)-plaatsen en extra instroom in de hbo-duaal. Omdat de beschikbare middelen beperkt waren, hebben de deelnemende instellingen zelf prioriteiten bepaald, waarbij men kon kiezen uit de inzet van een 7-tal maatregelen: leerbaarheidstoetsen, kortdurende, middellange en langere scholingstrajecten, EVC’s (Erkenning Verworven Competenties) en de inzet van extra BBL-plekken of hbo-duale leerroutes.

WGV Zorg en Welzijn werkt nauw samen met zusterorganisaties elders in het land, om de beschikbare middelen ook optimaal te kunnen benutten en de administratieve verantwoording zo effectief mogelijk plaats te laten vinden. De goede resultaten laten zien dat de regio’s daar zeer succesvol in zijn. In de Achterhoek is het maximum aantal deelnemers nagenoeg bereikt. In Twente staat de teller ruim boven de 80%, terwijl in de Stedendriehoek en de regio IJssel-Vecht, die nog 6 maanden langer de tijd hebben het aantal deelnemers nog behoorlijk zal kunnen toenemen. In de regio IJssel-Vecht is 60% gerealiseerd, terwijl in de Stedendriehoek de teller op 40% staat.