Nieuws

Inzet WerkZorgAdviseur bij mantelzorgproblematiek loont!
21-09-2017
Als werkgever kunt u de WerkZorgAdviseur© van Jong en Veer inzetten om werknemers belast met mantelzorgtaken binnen uw organisatie beter te ondersteunen. De WerkZorgAdviseur faciliteert medewerkers bij het plannen, organiseren en het maken van keuzes. Ook kijkt de WerkZorgAdviseur tijdens individuele gesprekken hoe de sociale omgeving kan worden ingezet en welke andere ondersteuning mogelijk is.
Lees meer

Lancering lespakket 'Aan JOU hebben we wat'
20-09-2017
Woensdag 20 september is de lancering van het lespakket 'Aan JOU hebben we wat'. Het lespakket wordt overhandigd aan een afgevaardigde van het ministerie van VWS, Geert Jan Buisman en aan Carel Konings, de rector van een Amadeus Lyceum in Utrecht.
Lees meer

Prinsjesdagmemo
20-09-2017
Naar aanleiding van de miljoenennota is de Prinsjesdagmemo gemaakt. Hier staat een overzicht van relevante (beleids)maatregelen voor arbeidsmarkt zorg en welzijn.
Lees meer

Over de grens kijken voor baan in de zorg
21-08-2017
Het is goed om over de grens te kijken voor een baan in de zorg. Dat vindt directeur van WGV Zorg en Welzijn Gerard Nederpelt.
Lees meer

Week van de Loopbaan
10-08-2017
Tijdens de Week van de Loopbaan, van 18 t/m 24 september, gaat ZorgSelect/WGV Zorg en Welzijn extra gratis workshops in het kader van Sterk in je Werk aanbieden.
Lees meer

Universitair Innovatie Lab (UIL)
20-07-2017
In samenwerking met WGV Zorg en Welzijn is het Universitair Innovatie Lab (UIL) opgezet. Dit is een multidisciplinaire denktank, waar jonge academici leren, ontwikkelen en onderzoeken. Het lab wordt gevoed door uiteenlopende vraagstukken van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties.
Lees meer

Prijswinnaar Sterk in je werk
14-07-2017
Zorgprofessional Ellen van Dijk heeft een heerlijk Rituals pakket gewonnen met de Sterk in je Werk prijsvraag op Facebook. ZorgSelect adviseur Ans Huisman heeft haar op 12 juli de prijs overhandigd.
Lees meer

Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen!’
13-07-2017
Vakbonden, branche- en onderwijsorganisaties en het ministerie van VWS hebben op 12 juli een akkoord gesloten over de aanpak van het personeelstekort in de ouderenzorg. In de Arbeidsmarktagenda 2023 'Aan het werk voor ouderen!' staan onder meer afspraken over werkzekerheid, opleidingsmogelijkheden, het aantrekken van nieuw personeel en de inzet van technologie.
Lees meer

Bijzonder traject voor bijzondere mensen
10-07-2017
Carintreggeland, Livio en Trivium Meulenbelt Zorg starten in samenwerking met Saxion Parttime School in september een bijzonder opleidingstraject. Zij-instromers zonder zorgachtergrond worden opgeleid tot hbo-verpleegkundige.
Lees meer

1000 gratis lespakketten Zorg en Welzijn besteld
04-07-2017
Regionale werkgeversorganisaties hebben de handen ineen geslagen en het lespakket ‘Aan jou hebben we wat’ ontwikkeld voor leerlingen van het vmbo, havo en vwo. Het doel? Ze enthousiast maken voor een loopbaan in zorg en welzijn en ze voorbereiden op een goede beroepskeuze, want de sector zorg en welzijn verandert in rap tempo. En blijkbaar is er een enorme behoefte aan zo’n lespakket: deze week is het 1000e lespakket aangevraagd.
Lees meer

Verslag ontbijtsessie Sociaal akkoord Zorg en Welzijn
03-07-2017
Op vrijdag 23 juni 2017 organiseerden Aventus, Strategische Board Stedendriehoek, Werkgeversdiensten en WGV Zorg en Welzijn voor de tweede keer een inspirerende ontbijtsessie voor managers HRM en Opleiden, adviseurs en leidinggevenden voor overheid, onderwijs en zorg en welzijn en onderwijsinstellingen in de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. De circa 40 aanwezigen waren te gast bij woonzorgcentrum De Borkel in Gorssel, een prachtige locatie van Sutfene. De volgende ontbijtsessie vindt plaats op 1 december 2017.
Lees meer

Skills regio wedstrijden verpleegkunde en verzorgende studenten
26-06-2017
Vrijdag 23 juni vonden skills regio wedstrijden plaats voor verpleegkundige en verzorgende studenten van Aventus, Hoornbeeck en ROC van Twente.
Lees meer

Maarten van der Weijden opnieuw ambassadeur van Week van Zorg en Welzijn  
26-06-2017
Zwemmer Maarten van der Weijden, winnaar van een gouden medaille op de Olympische Spelen van 2008, maakt zich sterk voor de sector zorg en welzijn en heeft zich opnieuw als ambassadeur verbonden aan de Week van Zorg en Welzijn. Dit jaarlijkse evenement vindt in 2018 van 12 tot en met 17 maart plaats. Ruim duizend locaties van zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land openen dan hun deuren voor het grote publiek.
Lees meer

Gezond & Zeker Kennisdag
22-06-2017
Op maandag 30 oktober zijn ergo- of veiligheidscoaches van harte welkom tijdens de Gezond & Zeker Kennisdag in Nieuwegein. Ook leidinggevenden en ARBO- en P&P-professionals zijn van harte uitgenodigd.
Lees meer

Nieuwe editie BestuurdersMagazine verschenen
20-06-2017
De juni-editie van het BestuurdersMagazine is gepubliceerd. Het magazine is een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met dit magazine blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Regionale matchtafels
16-06-2017
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Daarom is de vereniging onlangs begonnen met het organiseren van intersectorale matchtafelbijeenkomsten in de regio’s Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente.
Lees meer

Zorgtrainingscentrum Zwolle
30-05-2017
Een van de Zorgpact koplopers is het Zorgtrainingscentrum Zwolle. Hier leren studenten, docenten en professionals in drie samenhangende labs, samen met cliënten en mantelzorgers.
Lees meer

Campagne: Een veilige zorgrelatie, daar moet iedere cliënt op kunnen vertrouwen
30-05-2017
Op 29 juni vindt de landelijke aftrap van de campagne "Een veilige zorgrelatie, daar moet iedere cliënt op kunnen vertrouwen" plaats. Het doel is om dit belangrijke thema onder de aandacht te brengen bij verschillende partijen.
Lees meer

Ontwikkeling Allyoucanlearn.eu kan een grote vlucht nemen
23-05-2017
De ingediende subsidieaanvraag voor het digitale open leerplatform Allyoucanlearn bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF), is toegekend. Hiermee kan de ontwikkeling van het open leerplatform Allyoucanlearn.eu een grote vlucht nemen en wordt nieuwe kennis makkelijk toegankelijk voor iedereen. Het open leerplatform kan nu verder worden ontwikkeld en uitgebreid met minimaal 150 gratis e-learingmodules. Naast de subsidie vanuit het RIF van bijna 2 miljoen euro investeren de overige partners de komende vier jaar 4.5 miljoen euro.
Lees meer

Kantoor gesloten op donderdag 25 en vrijdag 26 mei
22-05-2017
Op donderdag 25 mei en op vrijdag 26 mei is het kantoor van WGV Zorg en Welzijn gesloten en zijn we niet bereikbaar. Op maandag 29 mei zijn we weer bereikbaar.
Lees meer

Meld u aan voor de Leergang Strategisch Leren
16-05-2017
WGV Zorg en Welzijn organiseert voor o.a. (opleidings)managers en adviseurs binnen zorg en welzijn en het onderwijs de Leergang Strategisch Leren.
Lees meer

Vruchtbare samenwerking tussen ROC’s en werkveld zorg & welzijn
08-05-2017
De mbo-opleiding verpleegkunde dient te voldoen aan de vereisten uit de Wet BIG en de WEB. Vanuit beide wetten worden echter verschillende eisen aan onderwijstijd gesteld, wat door onderwijsinstellingen als knelpunt wordt ervaren. In Oost-Nederland is nu door de 8 ROC’s en Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn een gezamenlijk document “Wet BIG – regionale verantwoording” opgesteld en ondertekend door alle directeuren. Dit document is bedoeld als handvat voor het vormgeven van de opleiding verpleegkunde in Oost-Nederland.
Lees meer

WGV Zorg en Welzijn publiceert jaarverslag 2016
21-04-2017
Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u ons jaarverslag 2016 bekijken. In het voorwoord zegt directeur Gerard Nederpelt dat het lijkt dat de wind in de sector is gedraaid. Het gaat weer om kwaliteit en toegevoegde waarde, over keuzes en keuzevrijheid en over transparantie en vertrouwen.
Lees meer

Onderzoek zorgselect.nl
21-04-2017
Om de website www.zorgselect.nl te verbeteren voeren we momenteel een onderzoek uit naar o.a. de gebruiksvriendelijkheid van deze website.
Lees meer

Inspiratieplein leergang Strategisch Leren
18-04-2017
Om een goede indruk te krijgen van de leergang Strategisch Leren staat op woensdag 10 mei een inspiratiepleinsessie van 1 dag gepland.
Lees meer

Aan JOU hebben we wat
14-04-2017
Aan JOU hebben we wat is een gratis lespakket zorg en welzijn voor vmbo, havo en vwo. Dit lespakket is door WGV Zorg en Welzijn samen met de andere regionale werkgeversverenigingen ontwikkeld.
Lees meer

Kamerbrief over arbeidsmarkt ouderenzorg verschenen
10-04-2017
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft een kamerbrief opgesteld over de arbeidsmarkt ouderenzorg. Het onderwerp van deze brief is ‘Gezamenlijke arbeidsmarktagenda ouderenzorg’.
Lees meer

Prijswinnaars lezersprijsvraag bekend
30-03-2017
De vijf winnaars van de lezersprijsvraag in de Special Zorg en Welzijn zijn bekend. Gerard Nederpelt, directeur WGV Zorg en Welzijn overhandigde op 30 maart '17 de bioscoopbon van € 20,- aan één van de prijswinnaars, Anna Vergidis uit Deventer.
Lees meer

Nieuwe editie BestuurdersMagazine verschenen
23-03-2017
De maart-editie van het BestuurdersMagazine is gepubliceerd. Het magazine is een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met dit magazine blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Arbeidsmarkt zorg trekt flink aan
22-03-2017
De afgelopen jaren zijn er veel banen verdwenen in de zorg. Inmiddels zijn er duidelijke tekenen dat de arbeidsmarkt weer aantrekt. Dit blijkt uit de Factsheet Zorg die UWV heeft uitgebracht tijdens de landelijke Week van Zorg en Welzijn van 13 tot en met 18 maart. De vraag ligt vooral in de wat hoger opgeleide functies, vanaf mbo-niveau 3.
Lees meer

Week van Zorg en Welzijn in Oost-Nederland trekt veel bezoekers
20-03-2017
Van 13 tot en met 18 maart 2017 heeft de 5e Nationale Week van Zorg en Welzijn plaatsgevonden. De Week werd afgesloten met de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn die dit jaar voor de 17e keer werd georganiseerd. De afgelopen week openden in Oost-Nederland ongeveer 250 zorg- en welzijnslocaties hun deuren voor het grote publiek. Buurtbewoners, scholieren, familieleden, werkzoekenden en alle andere geïnteresseerden konden een kijkje nemen in het hart van zorg en welzijn en met eigen ogen zien wat voor fantastisch werk er wordt gedaan.
Lees meer

De Week van Zorg en Welzijn Special
06-03-2017
Om de Week van Zorg en Welzijn bij het Nederlandse publiek onder de aandacht te brengen, brengt Allin1Mediaservice in samenwerking met de werkgeversverenigingen zorg en welzijn en RegioPlus een landelijke Special zorg en welzijn uit in 22 edities met een oplage van ruim 6 miljoen. WGV Zorg en Welzijn brengt 4 edities uit.
Lees meer

Aanvraag ESF-subsidie Goed Werkgeverschap en Goed Werknemerschap goedgekeurd
02-03-2017
WGV Zorg en Welzijn heeft samen met collega-organisatie Transvorm een grote ESF-subsidie aangevraagd én toegekend gekregen. Één ingediend plan focust op het versterken van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen zorg en welzijn via goed werkgeverschap. Het andere plan heeft de invalshoek van goed werknemerschap: wat is het effect van eigen verantwoordelijkheid en zelfregie op de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers?
Lees meer

Subsidieregeling vaccinatie zorg (Hepatitis)
14-02-2017
De subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg (hepatitis B) bekostigt de vaccinatie tegen Hepatitis B van stagiaires in de zorg.
Lees meer

Strategische koers WGV Zorg en Welzijn herijkt
02-01-2017
In 2016 heeft WGV Zorg en Welzijn haar strategische koers herijkt. Welke koers moet de vereniging komende jaren volgen? Wat verwachten de leden van de vereniging? Waarop kunnen we van toegevoegde waarde zijn? Onder leiding van ‘De Argumentenfabriek’ hebben leden, bestuur en bureauorganisatie samen een koers uitgezet. De koers / het strategisch beleidsplan 2017-2020 en het daaruit voortvloeiende werkplan 2017 zijn in december afgetikt tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Lees meer

Nieuws per jaar

Klik hieronder om het nieuws van dat jaar weer te geven