Nieuws

"Samen buiten de oevers" in de regio Zwolle
22-12-2017
Samen aan de slag voor een gezonde, vitale en rijke regio Zwolle. Dat is het doel van de gezamenlijke agenda voor de sector zorg en welzijn die gisteren, 21 december, door bestuurders uit het onderwijs, werkveld en de overheid werd ondertekend. De agenda valt onder de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) en is een vervolg op het manifest “Buiten de Oevers”.
Lees meer

Middelen SectorplanPlus eerder beschikbaar
21-12-2017
Werkgevers in zorg en welzijn konden van 22 november tot en met 5 december 2017 intekenen op het SectorplanPlus. Met deze meerjarige subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kunnen werkgevers in zorg en welzijn een extra impuls geven aan opleidingsinspanningen die gericht zijn op: instroom en opleiding van nieuw personeel, opscholing van personeel zodat ruimte ontstaat voor instroom van nieuwe mensen, meer kans op werk voor werknemers voor wie ontslag dreigt en het opleiden van praktijk / werkbegeleiders.
Lees meer

Nieuwe editie BestuurdersMagazine verschenen
19-12-2017
De december-editie van het BestuurdersMagazine is gepubliceerd. Het magazine is een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met dit magazine blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Gezamenlijk personeelstekorten aanpakken in de Achterhoek en Twente
15-12-2017
De sector zorg en welzijn staat voor een flinke uitdaging: er komen grote personeelstekorten aan. Daardoor zal het aantal moeilijk vervulbare vacatures fors stijgen. Om deze tekorten aan te pakken is samenwerking essentieel. In de regio’s Achterhoek en Twente hebben bestuurders uit zorg en welzijn, overheid en onderwijs deze week hun handtekening gezet onder een intentieverklaring in het kader van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Samen gaan we zorgen voor een goede, toekomstbestendige personeelsvoorziening in de sector zorg en welzijn.
Lees meer

Inzicht in arbeidsmarkt zorg en welzijn via nieuw online dashboard
12-12-2017
De sector zorg en welzijn krijgt de komende jaren te maken met grote personele tekorten, ook in de regio Oost-Nederland. Om deze tekorten aan te pakken, organiseren vele stakeholders allerlei initiatieven. Inzicht in recente arbeidsmarktgegevens in zorg en welzijn is daarvoor essentieel. Bestaande arbeidsmarktinformatie bleek echter vaak sterk verouderd te zijn of uitsluitend te focussen op de landelijke situatie. De Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn nam daarom het initiatief voor het online dashboard ‘Arbeidsmarkt in Beeld’. De site is vandaag gelanceerd.
Lees meer

Volop inspiratie over innovatie op Landelijke Werkdag Zorgpact
08-12-2017
Innovatie in zorg en welzijn is door de vele ontwikkelingen in de sector belangrijker dan ooit. Daarvoor is samenwerking tussen het werkveld, onderwijs en overheid cruciaal. Het Zorgpact streeft ernaar om deze samenwerking te versterken. Afgelopen woensdag, 6 december, vond hiervoor in Amersfoort de Landelijke Werkdag Zorgpact plaats.
Lees meer

Artikel in Volkskrant
28-11-2017
Op 22/11 is de bijlage 'Innovatie in de zorg' verschenen bij de Volkskrant. In deze bijlage staat op pagina 3 het artikel "Preventie en duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker".
Lees meer

“Pact: Arbeidsmarkt over de grens!” afgesloten, samenwerking gaat door
22-11-2017
Officieel was het een afsluiting, maar eigenlijk moeten we vooral zo blijven doorgaan. Dat was afgelopen vrijdag 17 november de conclusie bij de afsluiting van het “Pact: Arbeidsmarkt over de grens!”. In Coevorden waren de ruim honderd aanwezigen het hierover eens. Er werden letterlijk estafettestokjes doorgegeven om de Duits-Nederlandse grensoverschrijdende samenwerking prioriteit te blijven geven.
Lees meer

Aanvraagcriteria SectorplanPlus bekend, portal morgen open
21-11-2017
Vandaag, dinsdag 21 november, wordt op www.sectorplanplus.nl het Programma van Eisen gepubliceerd waarmee werkgevers kennis kunnen nemen van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie van SectorplanPlus. Op woensdag 22 november gaat het aanvraagportal op de website open, kan een gebruikersaccount aangemaakt en de aanvraag ingediend worden. Aanvragen voor het eerste tijdvak van het SectorplanPlus kunnen tot en met uiterlijk 5 december 2017 worden ingediend.
Lees meer

Aankondiging SectorplanPlus Zorg & Welzijn
10-11-2017
SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op: nieuwe instroom; met ontslag bedreigde werknemers; opscholing binnen de organisatie (om ruimte creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.
Lees meer

Medewerkers van de toekomst gaan samen naar de top
10-11-2017
Afgelopen dinsdag vond de conferentie ‘De medewerker van de toekomst’ plaats. Zo’n 270 aanwezigen uit het werkveld en onderwijs in zorg en welzijn maakten op het ROC van Twente in Hengelo een inspirerende dag mee.
Lees meer

Actieplan Regionale Aanpak Tekorten Zorg & Welzijn
01-11-2017
Bestuurders uit zorg & welzijn, overheid en onderwijs in de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe hebben vanmiddag hun handtekening gezet onder de intentieverklaring, behorend bij een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten.
Lees meer

Special Zorg en Welzijn najaar 2017
27-10-2017
De sector zorg en welzijn staat voor grote opgaven en uitdagingen. In korte tijd is een situatie ontstaan van personeelstekorten in de zorg. Extra inspanningen zijn nodig om de sector als aantrekkelijk en uitdagend te positioneren en te zorgen voor voldoende en goede instroom in de opleidingen. Daarom is het belangrijk om het imago van leren en werken in zorg & welzijn doorlopend een positieve impuls te geven. De uitgave van deze krant is één van de middelen die in dat kader wordt ingezet.
Lees meer

Expositie bij WGV Zorg en Welzijn door Top Art van Estinea
17-10-2017
Op dinsdag 17 oktober is bij WGV Zorg en Welzijn een expositie geopend met kunstwerken van cliënten van Top Art van Estinea. Verschillende kunstenaars exposeren schilderijen, beelden van papier marché en handwerk van verschillende materialen. Bij de opening waren de kunstenaars zelf aanwezig en hebben met trots hun werken getoond. Ook de kunstenaars van de vorige expositie van Aveleijn hebben de nieuwe kunstwerken bewonderd.
Lees meer

Regeerakkoord-memo 2017
13-10-2017
In de Regeerakkoord-memo 2017 staat een overzicht van de relevante (beleids)maatregelen van het nieuwe kabinet-Rutte III van VVD, CDA, D66 en Christenunie voor de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn. De memo is samengesteld door RegioPlus.
Lees meer

“Iedereen heeft recht op een veilige zorgrelatie”
13-10-2017
Kwetsbare cliënten hebben recht op goede en veilige zorg. Om die reden wordt de Haagse pilot ‘introductie Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn’ landelijk uitgerold. De aftrap daarvan vond onlangs plaats in Huis ter Heide. Tijdens de kick-off werd aan de regionale projectleiders het campagnemateriaal gepresenteerd. RegioPlus, het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn, organiseert op verzoek van werkgevers de landelijke uitrol.
Lees meer

Beleef de zorg!
05-10-2017
De zorgsector heeft een groot tekort aan medewerkers. Daarom start vanaf oktober het project 'Beleef de Zorg!'
Lees meer

E-portfolio Zorg en Welzijn
05-10-2017
ZorgSelect heeft de nieuwe app 'E-portfolio Zorg en Welzijn' gelanceerd. De app verbindt kandidaten en banen in zorg en welzijn.
Lees meer

Achterhoekse Nieuw Werkdag Winterswijk
05-10-2017
De Achterhoekse Nieuw Werkdag is op zaterdag 7 oktober van 10.00 - 16.00 uur in Winterswijk bij het Gerrit Komrij College. Innovatieve carrièreswitchers en zoekers naar nieuw werk kunnen zich die dag gratis laten informeren en inspireren door deel te nemen aan workshops, informatieve stands te bezoeken en het overzicht van interessante vacatures in de Achterhoek te bekijken.
Lees meer

Regionale actieplannen tekorten
26-09-2017
De aanzwellende vraag naar personeel in de sector zorg en welzijn vraagt om gecoördineerde actie. Het bestuur van WGV Zorg en Welzijn wil samen met leden en regionale partners ‘Actieplannen aanpak tekorten’ tot stand brengen.
Lees meer

Nieuwe editie BestuurdersMagazine verschenen
26-09-2017
De september-editie van het BestuurdersMagazine is gepubliceerd. Het magazine is een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met dit magazine blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Heeft uw organisatie het strategisch leerbeleid op niveau?
25-09-2017
Het zorg- en welzijnswerkveld is volop in beweging en medewerkers worden aangesproken op andere competenties. Daarnaast ontstaat er krapte op de arbeidsmarkt en wordt de zorgvraag alleen maar groter. Hoe zorg je er in dit krachtenveld voor dat medewerkers zich continu kunnen ontwikkelen en blijven leren en dat de organisatie voldoende instroom van nieuwe medewerkers krijgt? Is uw organisatie een lerende organisatie en heeft u uw strategisch leerbeleid op niveau?
Lees meer

Inzet WerkZorgAdviseur bij mantelzorgproblematiek loont!
21-09-2017
Als werkgever kunt u de WerkZorgAdviseur© van Jong en Veer inzetten om werknemers belast met mantelzorgtaken binnen uw organisatie beter te ondersteunen. De WerkZorgAdviseur faciliteert medewerkers bij het plannen, organiseren en het maken van keuzes. Ook kijkt de WerkZorgAdviseur tijdens individuele gesprekken hoe de sociale omgeving kan worden ingezet en welke andere ondersteuning mogelijk is.
Lees meer

Prinsjesdagmemo
20-09-2017
Naar aanleiding van de miljoenennota is de Prinsjesdagmemo gemaakt. Hier staat een overzicht van relevante (beleids)maatregelen voor arbeidsmarkt zorg en welzijn.
Lees meer

Lancering lespakket 'Aan JOU hebben we wat'
20-09-2017
Woensdag 20 september is de lancering van het lespakket 'Aan JOU hebben we wat'. Het lespakket wordt overhandigd aan een afgevaardigde van het ministerie van VWS, Geert Jan Buisman en aan Carel Konings, de rector van een Amadeus Lyceum in Utrecht.
Lees meer

Over de grens kijken voor baan in de zorg
21-08-2017
Het is goed om over de grens te kijken voor een baan in de zorg. Dat vindt directeur van WGV Zorg en Welzijn Gerard Nederpelt.
Lees meer

Week van de Loopbaan
10-08-2017
Tijdens de Week van de Loopbaan, van 18 t/m 24 september, gaat ZorgSelect/WGV Zorg en Welzijn extra gratis workshops in het kader van Sterk in je Werk aanbieden.
Lees meer

Universitair Innovatie Lab (UIL)
20-07-2017
In samenwerking met WGV Zorg en Welzijn is het Universitair Innovatie Lab (UIL) opgezet. Dit is een multidisciplinaire denktank, waar jonge academici leren, ontwikkelen en onderzoeken. Het lab wordt gevoed door uiteenlopende vraagstukken van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties.
Lees meer

Prijswinnaar Sterk in je werk
14-07-2017
Zorgprofessional Ellen van Dijk heeft een heerlijk Rituals pakket gewonnen met de Sterk in je Werk prijsvraag op Facebook. ZorgSelect adviseur Ans Huisman heeft haar op 12 juli de prijs overhandigd.
Lees meer

Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen!’
13-07-2017
Vakbonden, branche- en onderwijsorganisaties en het ministerie van VWS hebben op 12 juli een akkoord gesloten over de aanpak van het personeelstekort in de ouderenzorg. In de Arbeidsmarktagenda 2023 'Aan het werk voor ouderen!' staan onder meer afspraken over werkzekerheid, opleidingsmogelijkheden, het aantrekken van nieuw personeel en de inzet van technologie.
Lees meer

Bijzonder traject voor bijzondere mensen
10-07-2017
Carintreggeland, Livio en Trivium Meulenbelt Zorg starten in samenwerking met Saxion Parttime School in september een bijzonder opleidingstraject. Zij-instromers zonder zorgachtergrond worden opgeleid tot hbo-verpleegkundige.
Lees meer

1000 gratis lespakketten Zorg en Welzijn besteld
04-07-2017
Regionale werkgeversorganisaties hebben de handen ineen geslagen en het lespakket ‘Aan jou hebben we wat’ ontwikkeld voor leerlingen van het vmbo, havo en vwo. Het doel? Ze enthousiast maken voor een loopbaan in zorg en welzijn en ze voorbereiden op een goede beroepskeuze, want de sector zorg en welzijn verandert in rap tempo. En blijkbaar is er een enorme behoefte aan zo’n lespakket: deze week is het 1000e lespakket aangevraagd.
Lees meer

Verslag ontbijtsessie Sociaal akkoord Zorg en Welzijn
03-07-2017
Op vrijdag 23 juni 2017 organiseerden Aventus, Strategische Board Stedendriehoek, Werkgeversdiensten en WGV Zorg en Welzijn voor de tweede keer een inspirerende ontbijtsessie voor managers HRM en Opleiden, adviseurs en leidinggevenden voor overheid, onderwijs en zorg en welzijn en onderwijsinstellingen in de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. De circa 40 aanwezigen waren te gast bij woonzorgcentrum De Borkel in Gorssel, een prachtige locatie van Sutfene. De volgende ontbijtsessie vindt plaats op 1 december 2017.
Lees meer

Skills regio wedstrijden verpleegkunde en verzorgende studenten
26-06-2017
Vrijdag 23 juni vonden skills regio wedstrijden plaats voor verpleegkundige en verzorgende studenten van Aventus, Hoornbeeck en ROC van Twente.
Lees meer

Maarten van der Weijden opnieuw ambassadeur van Week van Zorg en Welzijn  
26-06-2017
Zwemmer Maarten van der Weijden, winnaar van een gouden medaille op de Olympische Spelen van 2008, maakt zich sterk voor de sector zorg en welzijn en heeft zich opnieuw als ambassadeur verbonden aan de Week van Zorg en Welzijn. Dit jaarlijkse evenement vindt in 2018 van 12 tot en met 17 maart plaats. Ruim duizend locaties van zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land openen dan hun deuren voor het grote publiek.
Lees meer

Gezond & Zeker Kennisdag
22-06-2017
Op maandag 30 oktober zijn ergo- of veiligheidscoaches van harte welkom tijdens de Gezond & Zeker Kennisdag in Nieuwegein. Ook leidinggevenden en ARBO- en P&P-professionals zijn van harte uitgenodigd.
Lees meer

Nieuwe editie BestuurdersMagazine verschenen
20-06-2017
De juni-editie van het BestuurdersMagazine is gepubliceerd. Het magazine is een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met dit magazine blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Regionale matchtafels
16-06-2017
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Daarom is de vereniging onlangs begonnen met het organiseren van intersectorale matchtafelbijeenkomsten in de regio’s Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente.
Lees meer

Zorgtrainingscentrum Zwolle
30-05-2017
Een van de Zorgpact koplopers is het Zorgtrainingscentrum Zwolle. Hier leren studenten, docenten en professionals in drie samenhangende labs, samen met cliënten en mantelzorgers.
Lees meer

Campagne: Een veilige zorgrelatie, daar moet iedere cliënt op kunnen vertrouwen
30-05-2017
Op 29 juni vindt de landelijke aftrap van de campagne "Een veilige zorgrelatie, daar moet iedere cliënt op kunnen vertrouwen" plaats. Het doel is om dit belangrijke thema onder de aandacht te brengen bij verschillende partijen.
Lees meer

Ontwikkeling Allyoucanlearn.eu kan een grote vlucht nemen
23-05-2017
De ingediende subsidieaanvraag voor het digitale open leerplatform Allyoucanlearn bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF), is toegekend. Hiermee kan de ontwikkeling van het open leerplatform Allyoucanlearn.eu een grote vlucht nemen en wordt nieuwe kennis makkelijk toegankelijk voor iedereen. Het open leerplatform kan nu verder worden ontwikkeld en uitgebreid met minimaal 150 gratis e-learingmodules. Naast de subsidie vanuit het RIF van bijna 2 miljoen euro investeren de overige partners de komende vier jaar 4.5 miljoen euro.
Lees meer

Kantoor gesloten op donderdag 25 en vrijdag 26 mei
22-05-2017
Op donderdag 25 mei en op vrijdag 26 mei is het kantoor van WGV Zorg en Welzijn gesloten en zijn we niet bereikbaar. Op maandag 29 mei zijn we weer bereikbaar.
Lees meer

Meld u aan voor de Leergang Strategisch Leren
16-05-2017
WGV Zorg en Welzijn organiseert voor o.a. (opleidings)managers en adviseurs binnen zorg en welzijn en het onderwijs de Leergang Strategisch Leren.
Lees meer

Vruchtbare samenwerking tussen ROC’s en werkveld zorg & welzijn
08-05-2017
De mbo-opleiding verpleegkunde dient te voldoen aan de vereisten uit de Wet BIG en de WEB. Vanuit beide wetten worden echter verschillende eisen aan onderwijstijd gesteld, wat door onderwijsinstellingen als knelpunt wordt ervaren. In Oost-Nederland is nu door de 8 ROC’s en Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn een gezamenlijk document “Wet BIG – regionale verantwoording” opgesteld en ondertekend door alle directeuren. Dit document is bedoeld als handvat voor het vormgeven van de opleiding verpleegkunde in Oost-Nederland.
Lees meer

WGV Zorg en Welzijn publiceert jaarverslag 2016
21-04-2017
Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u ons jaarverslag 2016 bekijken. In het voorwoord zegt directeur Gerard Nederpelt dat het lijkt dat de wind in de sector is gedraaid. Het gaat weer om kwaliteit en toegevoegde waarde, over keuzes en keuzevrijheid en over transparantie en vertrouwen.
Lees meer

Onderzoek zorgselect.nl
21-04-2017
Om de website www.zorgselect.nl te verbeteren voeren we momenteel een onderzoek uit naar o.a. de gebruiksvriendelijkheid van deze website.
Lees meer

Inspiratieplein leergang Strategisch Leren
18-04-2017
Om een goede indruk te krijgen van de leergang Strategisch Leren staat op woensdag 10 mei een inspiratiepleinsessie van 1 dag gepland.
Lees meer

Aan JOU hebben we wat
14-04-2017
Aan JOU hebben we wat is een gratis lespakket zorg en welzijn voor vmbo, havo en vwo. Dit lespakket is door WGV Zorg en Welzijn samen met de andere regionale werkgeversverenigingen ontwikkeld.
Lees meer

Kamerbrief over arbeidsmarkt ouderenzorg verschenen
10-04-2017
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft een kamerbrief opgesteld over de arbeidsmarkt ouderenzorg. Het onderwerp van deze brief is ‘Gezamenlijke arbeidsmarktagenda ouderenzorg’.
Lees meer

Nieuwe editie BestuurdersMagazine verschenen
23-03-2017
De maart-editie van het BestuurdersMagazine is gepubliceerd. Het magazine is een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met dit magazine blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Arbeidsmarkt zorg trekt flink aan
22-03-2017
De afgelopen jaren zijn er veel banen verdwenen in de zorg. Inmiddels zijn er duidelijke tekenen dat de arbeidsmarkt weer aantrekt. Dit blijkt uit de Factsheet Zorg die UWV heeft uitgebracht tijdens de landelijke Week van Zorg en Welzijn van 13 tot en met 18 maart. De vraag ligt vooral in de wat hoger opgeleide functies, vanaf mbo-niveau 3.
Lees meer

Week van Zorg en Welzijn in Oost-Nederland trekt veel bezoekers
20-03-2017
Van 13 tot en met 18 maart 2017 heeft de 5e Nationale Week van Zorg en Welzijn plaatsgevonden. De Week werd afgesloten met de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn die dit jaar voor de 17e keer werd georganiseerd. De afgelopen week openden in Oost-Nederland ongeveer 250 zorg- en welzijnslocaties hun deuren voor het grote publiek. Buurtbewoners, scholieren, familieleden, werkzoekenden en alle andere geïnteresseerden konden een kijkje nemen in het hart van zorg en welzijn en met eigen ogen zien wat voor fantastisch werk er wordt gedaan.
Lees meer

De Week van Zorg en Welzijn Special
06-03-2017
Om de Week van Zorg en Welzijn bij het Nederlandse publiek onder de aandacht te brengen, brengt Allin1Mediaservice in samenwerking met de werkgeversverenigingen zorg en welzijn en RegioPlus een landelijke Special zorg en welzijn uit in 22 edities met een oplage van ruim 6 miljoen. WGV Zorg en Welzijn brengt 4 edities uit.
Lees meer

Aanvraag ESF-subsidie Goed Werkgeverschap en Goed Werknemerschap goedgekeurd
02-03-2017
WGV Zorg en Welzijn heeft samen met collega-organisatie Transvorm een grote ESF-subsidie aangevraagd én toegekend gekregen. Één ingediend plan focust op het versterken van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen zorg en welzijn via goed werkgeverschap. Het andere plan heeft de invalshoek van goed werknemerschap: wat is het effect van eigen verantwoordelijkheid en zelfregie op de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers?
Lees meer

Subsidieregeling vaccinatie zorg (Hepatitis)
14-02-2017
De subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg (hepatitis B) bekostigt de vaccinatie tegen Hepatitis B van stagiaires in de zorg.
Lees meer

Strategische koers WGV Zorg en Welzijn herijkt
02-01-2017
In 2016 heeft WGV Zorg en Welzijn haar strategische koers herijkt. Welke koers moet de vereniging komende jaren volgen? Wat verwachten de leden van de vereniging? Waarop kunnen we van toegevoegde waarde zijn? Onder leiding van ‘De Argumentenfabriek’ hebben leden, bestuur en bureauorganisatie samen een koers uitgezet. De koers / het strategisch beleidsplan 2017-2020 en het daaruit voortvloeiende werkplan 2017 zijn in december afgetikt tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Lees meer

Nieuws per jaar

Klik hieronder om het nieuws van dat jaar weer te geven