Nieuws

December-editie BestuurdersMagazine gepubliceerd
20-12-2016
De december-editie van het BestuurdersMagazine is gepubliceerd. Het magazine is een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met dit magazine blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Felicitaties scores Keuzegids Mbo 2017
19-12-2016
WGV Zorg en Welzijn feliciteert de 8 ROC's binnen ons samenwerkingsverband met de behaalde scores en posities in de Keuzegids Mbo binnen de zorg- en welzijnsopleidingen.
Lees meer

Arbeidsmarktverkenning 2016 gepubliceerd
19-12-2016
WGV Zorg en Welzijn heeft de arbeidsmarktverkenning 2016 uitgebracht. Centraal in de rapportage staan de trends en ontwikkelingen in zorg en welzijn.
Lees meer

Aanvraag DWSRA subsidie ingediend
16-12-2016
CNV Zorg en Welzijn en WGV Zorg en Welzijn hebben 28 november 2016 bij het Agentschap SZW een projectplan ingediend voor de tijdelijke cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking regie en arbeidsmarkt (DWSRA). CNV en de vereniging beogen hiermee de samenwerking in de regio Groot Zwolle te vergroten om zo werkzoekenden meer perspectief op werk te bieden in de sector zorg en welzijn.
Lees meer

Slingeland meest patiëntvriendelijke ziekenhuis van Nederland’
16-12-2016
Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is het meest patiëntvriendelijk van Nederland. Dat heeft de Patiëntenfederatie Nederland op 13 december bekend gemaakt bij de jaarlijkse uitreiking van de Patiëntvriendelijkheidsprijzen.
Lees meer

Maarten van der Weijden wordt ambassadeur van Week van Zorg en Welzijn
13-12-2016
De Week van Zorg en Welzijn is van 13 tot en met 18 maart 2017. Ruim duizend locaties van zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land openen dan hun deuren voor het grote publiek. Zwemmer Maarten van der Weijden, winnaar van een gouden medaille op de Olympische Spelen van 2008, maakt zich sterk voor de sector zorg en welzijn en heeft zich als ambassadeur verbonden aan dit jaarlijkse evenement.
Lees meer

Geslaagde conferentie gezond gedrag is (g)een keuze
25-11-2016
Op donderdag 24 november organiseerden Colijn & Partners, Menzis, Zilveren Kruis en WGV Zorg en Welzijn de conferentie Gezond gedrag is (g)een keuze .
Lees meer

Bijeenkomst commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen
22-11-2016
Op donderdag 17 november is het rapport ‘Anders kijken, anders leren, anders doen’ van de commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen opgeleverd.
Lees meer

Naviva Kraamzorg beste zorg-leerbedrijf van Nederland
22-11-2016
Binnen de sector Zorg, Welzijn en Sport is Naviva Kraamzorg gekozen tot beste leerbedrijf van 2016. Deze prijs is toegekend door de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).
Lees meer

Conferentie "Gezond gedrag is (g)een keuze"
08-11-2016
WGV Zorg en Welzijn organiseert in samenwerking met Menzis, Zilveren Kruis en Colijn & Partners op donderdag 24 november van 12:15 - 17:00 uur in het Postillion Hotel in Deventer de conferentie "Gezond gedrag is (g)een keuze".
Lees meer

Sterk in je werk, zorg voor jezelf
31-10-2016
In het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf!’ wordt expliciet ingezet op het arbeidsmarktfit maken en houden van werknemers in de zorg. Het project is specifiek bedoeld om 45+ medewerkers die maximaal op mbo-2 niveau functioneren, door middel van een persoonlijke aanpak te helpen een beter inzicht in hun arbeidsmarktpositie te geven. En daarmee een impuls aan hun loopbaan. Dit draagt bij aan het vergroten van de kans op werkbehoud of nieuw werk, binnen en buiten zorg en welzijn.
Lees meer

Vruchtbaar Euregio-overleg
27-10-2016
Op 26 oktober jl. was een aantal CDU-parlementariërs te gast bij Euregio om te praten over grensoverschrijdende arbeidsmarktvraagstukken, waaronder het vraagstuk rondom diploma-erkenning. Vanuit WGV Zorg en Welzijn was directeur Gerard Nederpelt hierbij aanwezig. De parlementariërs hebben toegezegd het vraagstuk ook in Berlijn aan de orde te zullen stellen.
Lees meer

Symposium 'Professioneel Samenwerken in de Wijk'
21-10-2016
Sinds 1 januari 2015 is de sector zorg en welzijn in Nederland drastisch veranderd. De gedachte achter de transitie was dat burgers met een zorgbehoefte langer thuis kunnen blijven wonen en dat de zorgverlening efficiënter wordt als deze lokaal op wijkniveau georganiseerd is. Op 8 november 2016 vindt het openbaar slotsymposium plaats van het onderzoeksproject 'Professioneel Samenwerken in de Wijk'. Doel van dit onderzoeksproject was te achterhalen welke factoren bijdragen aan succesvolle samenwerking tussen professionals met verschillende disciplines binnen een team, en aan succesvolle samenwerking met het informeel netwerk, zoals mantelzorgers en vrijwilligers in de wijk.
Lees meer

Expositie bij WGV Zorg en Welzijn door AtelierZ Aveleijn
20-10-2016
Op donderdag 20 oktober is bij WGV Zorg en Welzijn een expositie geopend met kunstwerken van cliënten van AtelierZ van Aveleijn. Verschillende kunstenaars exposeren schilderijen en beelden van keramiek en papier maché. Bij de opening waren de kunstenaars zelf aanwezig en hebben met trots hun werken getoond.
Lees meer

Op weg van de Nederlandse naar de Duitse arbeidsmarkt
14-10-2016
Op het gebied van de ouderenzorg en de kinderopvang wordt het zoeken van een baan c.q. personeel over de grens in Duitsland bemoeilijkt door de erkenningsprocedures omtrent de ‘gereglementeerde’ beroepen. Daar waar in Nederland soms sprake is van overschotten en in Duitsland juist vraag is naar personeel, worden momenteel veel kansen gemist. Extra complicatie is dat de systemen in de aangrenzende deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen van elkaar afwijken.
Lees meer

Hogeschool Saxion stopt met numerus fixus zorgopleidingen
03-10-2016
De vraag naar hbo-opgeleide zorgprofessionals neemt toe en mede daarom moet zorgonderwijs zo toegankelijk mogelijk zijn.
Lees meer

September-editie BestuurdersMagazine gepubliceerd
30-09-2016
De september-editie van het BestuurdersMagazine is gepubliceerd. Het magazine is een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met dit magazine blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Ontwikkeling stageplanningssysteem
29-09-2016
Hoe kunnen we het stageproces digitaliseren? Samen met instellingen en het beroepsonderwijs is WGV Zorg en Welzijn bezig om een ondersteunende digitale stagemodule te ontwikkelen. Inmiddels zijn hierin de nodige stappen gezet en zijn de deelnemende partijen zeer enthousiast.
Lees meer

Prinsjesdagmemo
21-09-2016
Ook dit jaar zet RegioPlus een goede traditie voort van een Prinsjesdagmemo. In de memo treft u een overzicht aan van de relevante (beleids)maatregelen van het Kabinet Rutte voor de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn. Het belang van regionaal arbeidsmarktbeleid wordt ook voor 2017 kabinetsbreed onderschreven.
Lees meer

Geautoriseerde beschrijving Pedagogisch medewerker
16-09-2016
In de branche kinderopvang zijn sinds 2012-2013 ontwikkelingen gaande die momenteel leiden tot een personeelsoverschot in Nederland en een personeelstekort in Duitsland. De geautoriseerde beschrijving maakt voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden op handzame wijze inzichtelijk wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de Duitse ‘Erzieher/-in werkzaam in kindercentra’ en de Nederlandse ‘pedagogisch medewerker werkzaam in kindercentra’.
Lees meer

Nieuwe webapplicatie voor Zorg & Welzijn
12-09-2016
Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken, gezonde en flexibele medewerkers, behoud van personeel en een vitale organisatie; het zijn en blijven actuele thema’s die op de agenda van veel zorg- en welzijnsorganisaties staan. Met de introductie van de gratis webapplicatie Huis van Werkvermogen beschikken organisaties over een nieuw instrument, waarmee ze het onderwerp duurzame inzetbaarheid op een gemakkelijke manier ‘handen en voeten’ kunnen geven. De app is ontwikkeld voor zorg- en welzijnsorganisaties door Bewegen Werkt!, Colijn & Partners en Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, vanuit hun samenwerking in Oost-Nederland.
Lees meer

Voorlichtingsbijeenkomsten vraagfinanciering hoger onderwijs
09-09-2016
In september en oktober organiseren het ministerie van OCW, opleiders en zorg- en welzijnsbranches vier regionale voorlichtingsbijeenkomsten voor organisaties die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van vraagfinanciering hoger onderwijs. Vraagfinanciering in het hoger onderwijs is een nieuwe financieringswijze die de totstandkoming van flexibel en vraaggericht onderwijs voor volwassenen moet gaan ondersteunen.
Lees meer

Overzicht regelingen en subsidies onderwijs-arbeidsmarkt
08-09-2016
Een betere samenwerking tussen de drie O’s (Organisaties, Onderwijs en Overheid) moet het onderwijs en de arbeidsmarkt in zorg en welzijn beter op elkaar laten aansluiten. Vanuit de ministeries OCW, VWS en SZW zijn verschillende regelingen en subsidies beschikbaar die hieraan kunnen bijdragen. Diverse samenwerkende partijen in zorg en welzijn maken hiervan gebruik. Zorgpact publiceerde recentelijk een overzicht van deze regelingen en subsidies.
Lees meer

E-zine Zorgpact sept ‘16
08-09-2016
Onlangs is de 5e editie van het Zorgpact E-zine verschenen met daarin 3 artikelen uit Oost-Nederland. Voor het artikel ‘De werkagenda in regio Oost’ is Jan Wiggers, beleidsmedewerker Onderwijs geïnterviewd. Jan: "Daar waar de regionale pacten vooral ingaan op regiospecifieke vraagstukken, is de gemeenschappelijke werkagenda van onderwijsveld en werkveld gericht op het leren van elkaar, gezamenlijke koersbepaling, samen ontwikkelen en afstemming."
Lees meer

Zorgtopbanen.nl live!
01-09-2016
Een vacaturesite met een overzicht van alle HBO⁺ en WO-vacatures vanuit Zorg en Welzijn, direct bij de instellingen vandaan? Die bestond nog niet, tot vandaag: Op Zorgtopbanen.nl worden regionale vacatures bij elkaar gebracht tot een regio-overstijgend aanbod voor zorg- en welzijnsvacatures op HBO+ en WO niveau! Vanwege het toenemende aantal vacatures voor hoger opgeleiden in de sector, draagt dit landelijke platform bij aan een evenwichtige arbeidsmarkt.
Lees meer

Bijeenkomsten Zorgpact
30-08-2016
Het Zorgpact organiseert interessante bijeenkomsten over zorg gerelateerde onderwerpen
Lees meer

Samenwerking rondom mantelzorg
26-08-2016
Om werkgevers optimaal te ondersteunen bij het vraagstuk mantelzorg hebben Bewegen Werkt en Jong en Veer de handen ineen geslagen. Jong en Veer ondersteunt organisaties die op zoek zijn naar een goede balans tussen werk en mantelzorg voor medewerkers. Bewegen Werkt ondersteunt werkgevers in het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van onderbouwde onderzoeksmethoden die inzicht geven in gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers.
Lees meer

Week van de Alfabetisering 5-11 september
26-08-2016
Van 5 t/m 11 september brengt heel Nederland via inspirerende activiteiten laaggeletterdheid onder de aandacht van zo veel mogelijk mensen. Een aantal dagen van de Week van de Alfabetisering staat in het teken van een landelijke activiteit. Dat betekent dat er die dag extra aandacht besteed wordt aan een speciale doelgroep of activiteit.
Lees meer

Maak gebruik van scholingsvouchers voor werkzoekenden
26-08-2016
Als een medewerker een opleiding wil volgen, kan gebruik worden gemaakt van een scholingsvoucher van UWV. De vouchers zijn beschikbaar voor alle werkzoekenden, die op zoek moeten naar een andere baan of een andere baan willen. De vouchers zijn beschikbaar voor werkzoekenden met een WW-uitkering, werkzaam in loondienst of als zelfstandige.
Lees meer

20.000 deelnemers bij Gezond & Zeker!
23-08-2016
Onlangs meldde de 20.000ste deelnemer zich aan bij Gezond & Zeker. De gelukkige was ergocoach Marije Zandink-Hofkamp, medisch secretaresse bij OCON orthopedische kliniek in Hengelo. Zij won daarmee een Gezond & Zeker prijzenpakket, toegang tot de Gezond & Zeker Kennisdagen én een workshop op locatie voor al haar collega’s.
Lees meer

€170.000 beschikbaar om medewerkers zorg & welzijn vitaal te houden in Oost-Nederland
25-07-2016
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn heeft voor haar leden via Colijn & Partners mantelovereenkomsten afgesloten met onder andere Menzis en Zilveren Kruis. In de mantels is opgenomen dat beide verzekeraars een budget beschikbaar stellen om medewerkers vitaal te houden. In totaal is in 2016 hierdoor zo’n € 170.000 beschikbaar voor de regio.
Lees meer

Nieuwe leden
18-07-2016
In de eerste helft van 2016 hebben we acht nieuwe leden mogen verwelkomen.
Lees meer

Leergang Strategisch Leerplan
12-07-2016
Op woensdag 31 augustus vindt de inspiratiepleinsessie plaats, waarin u kennis maakt met de uitgangspunten, theorieën en aanpak binnen de leergang Strategisch Leerplan. De startbijeenkomst van de leergang Strategisch Leerplan vindt plaats op woensdag 21 september van 9:30 - 12:00 uur.
Lees meer

Open brief van ZorgAccent aan staatssecretaris Van Rijn
11-07-2016
De Raad van Bestuur van ZorgAccent heeft een brief gestuurd naar staatssecretaris Van Rijn waarin ze aangeven een stageplek te willen zijn voor het interventieteam.
Lees meer

Training Loopbaan APK op 6 en 7 september
04-07-2016
Vandaag de dag hebben we te maken met een sterk en snel veranderende arbeidsmarkt, nieuwe wet- en regelgeving en een andere visie op werk en inzetbaarheid. Om medewerkers te ondersteunen bij het vergroten van de eigen regie in hun loopbaan om daarmee duurzaam inzetbaar te zijn is de training Loopbaan APK ontwikkeld.
Lees meer

De 'Zorgpuzzel' is gelegd
30-06-2016
Op 18 februari 2015 zijn de eerste puzzelstukken gelegd om de personele gevolgen van de veranderingen in zorg en welzijn zo goed mogelijk op te vangen. Dit heeft geresulteerd in het Sociaal Akkoord Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe. Dinsdag 28 juni 2016 zijn de betrokken partijen, waaronder overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties en kennisinstellingen, samen gekomen om de stand van zaken te bespreken en over een vervolg na te denken.
Lees meer

Subsidie aangevraagd voor digitaal open leerplatform zorg & welzijn
24-06-2016
Op vrijdagmiddag 24 juni 2016 kwamen zo’n 25 afgevaardigden vanuit onderwijs-, zorg- & welzijnsinstellingen verenigd binnen de Werkgeversvereniging (WGV) Zorg en Welzijn, gemeentes en leveranciers samen bij Aventus in Apeldoorn. Zij waren daar om de subsidieaanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) voor het project Allyoucanlearn gezamenlijk te ondertekenen. Aventus is penvoerder van deze RIF-aanvraag. Allyoucanlearn.eu is een open leerplatform dat op 16 maart jl. is gelanceerd. Deze online omgeving bevat e-learningmodules voor medewerkers, studenten, mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en welzijn, maar ook voor zzp’ers, gemeentemedewerkers en andere betrokkenen. De subsidie is nodig om de ambitie voor de komende 4 jaar te kunnen realiseren.
Lees meer

Juni-editie BestuurdersMagazine gepubliceerd
21-06-2016
De juni-editie van het BestuurdersMagazine is gepubliceerd. Het magazine is een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met dit magazine blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Eigen risicodragers WGA krijgen extra tijd voor besluitvorming
10-06-2016
Eigen risicodragers WGA krijgen extra tijd voor hun besluitvorming over de financiering van WGA vanaf volgend jaar.
Lees meer

Zorgspectrum Het Zand winnaar 'Goud in Gezondheid'
10-06-2016
Op 7 juni jl. heeft de vierde editie van het Bewegen Werkt Congres plaatsgevonden. Een bijeenkomst over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor én door klanten en relaties van Bewegen Werkt. Het thema was dit jaar: “Vitaliteit is te managen!”. Zorgspectrum Het Zand heeft tijdens het congres de prijs ‘Goud in Gezondheid’ in ontvangst genomen.
Lees meer

Uitreiking Zorgpact Achterhoek door Doekle Terpstra
09-06-2016
Woensdag 8 juni jl. bezocht Doekle Terpstra de Wijkleercentra Achterhoek en Liemers. Deze wijkleercentra in Doetinchem en Nieuw-Wehl zijn voortgekomen uit een samenwerking tussen het Graafschap College, gemeenten in de Achterhoek en Liemers, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en andere zorgaanbieders. De heer Terpstra heeft van het ministerie de opdracht gekregen om via het Zorgpact in heel Nederland zorginstellingen, gemeenten en opleidingsinstituten bij elkaar aan tafel te krijgen om zo de zorg te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.
Lees meer

Nederland zoekt 600 huisartsondersteuners
02-06-2016
Op 1 oktober 2015 is de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) gestart met de campagne "Nieuwe zorg, nieuwe kansen. Nederland zoekt 600 huisartsondersteuners". Nog tot 1 oktober 2016 wordt gezocht naar ervaren zorgprofessionals die de overstap willen maken naar de huisartsenzorg in de functie van doktersassistent, praktijkondersteuner Somatiek en praktijkondersteuner GGZ.
Lees meer

Verzuimland en WGV Zorg en Welzijn gaan samenwerken
26-05-2016
Voor werkgevers die actief willen sturen op vitaliteit en een gezonde werk-privé balans is het belangrijk te weten welke impact verzuim van medewerkers op de bedrijfsvoering heeft. Om werkgevers hierin beter te faciliteren, is WGV Zorg en Welzijn op 24 mei jl. een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Verzuimland.
Lees meer

12 mei: Dag van de Verpleging
11-05-2016
Op 12 mei is het de Dag van de Verpleging. Op deze dag wordt Florence Nightingale, de grondlegster van het verpleegkundige beroep, herdacht. Over de hele wereld is aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden aan de gezondheidszorg.
Lees meer

Congres: Aandacht voor psychisch verzuim loont
11-05-2016
Psychische klachten onder medewerkers komen veel voor en leiden vaak tot langdurig ziekteverzuim. Het is ook de meest voorkomende oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Tijdig hervatten van werkzaamheden is van belang om langdurige uitval te voorkomen. Toch kan het in de praktijk moeilijk zijn om verzuimende medewerkers met psychische klachten het werk snel te laten hervatten.
Lees meer

WGV Zorg en Welzijn publiceert jaarverslag 2015
28-04-2016
Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u ons jaarverslag ‘Van 2015 naar 2016’ bekijken. In dit verslag wordt niet alleen teruggekeken, maar wordt ook een verbinding gelegd met de actualiteit. In het voorwoord gaat directeur Gerard Nederpelt in op de veranderlijkheid van het weer en de parallellen die gelegd kunnen worden met de ontwikkelingen rond de werkgelegenheid in de zorgsector.
Lees meer

Training Premobiliteit op 14 en 15 juni
26-04-2016
Vandaag de dag hebben we te maken met een sterk en snel veranderende arbeidsmarkt, nieuwe wet- en regelgeving en een andere visie op werk en inzetbaarheid. Om medewerkers te ondersteunen bij het vergroten van de eigen regie in hun loopbaan om daarmee duurzaam inzetbaar te zijn is de training Premobiliteit ontwikkeld.
Lees meer

Succesvolle arbeidsmarktconferentie jeugdzorg Twente
21-04-2016
Op 14 april jl. organiseerde het arbeidsmarktoverleg jeugdzorg Twente bij Carintreggeland in Hengelo de arbeidsmarktconferentie jeugdzorg Twente. De veranderingen in de jeugdzorg vragen om een gezamenlijke aanpak om te zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers, nu en in de toekomst. Ruim 50 afgevaardigden van organisaties actief in jeugdzorg, onderwijs en overheid kwamen samen om elkaar te informeren, ontmoeten en inspireren.
Lees meer

50.000 deelnemers aan sectorplannen zorg, waarvan 7.008 in Oost-Nederland
18-04-2016
Op 15 april is de 50.000ste deelnemer aan de sectorplannen zorg geregistreerd. Het geregistreerde aantal deelnemers in Oost-Nederland staat op 7.008. De uitvoering van de 18 regionale sectorplannen ligt hiermee ‘op koers’. Het doel van de sectorplannen is om een substantiële bijdrage te leveren aan het op evenwichtige wijze opvangen van de enorme personele veranderingen die in enkele jaren als gevolg van de transities op de sector afkomen.
Lees meer

Morgen beter Zorgen, de Gezond & Zeker Kennisdagen 2016
14-04-2016
We weten het allemaal; de zorg wordt zwaarder, cliënten blijven langer thuis, cliënten komen sneller thuis, indicatie voor opname in ziekenhuis en zorginstellingen is aangescherpt. Wat betekent dat voor jou als zorgverlener, ergo- of veiligheidscoach? Natuurlijk blijven onze kernwaarden voor eigen gezondheid overeind. Je gezondheid is belangrijk, jullie zijn allemaal hard nodig. Aandacht voor gezond en veilig werken is daarom een must. En hoe kunnen wij, met deze uitdagingen, morgen beter zorgen? Recent onderzoek en ontwikkeling van instrumenten legt haarfijn de link tussen gezond werken en het leveren van een nog betere kwaliteit van zorg. En daarvan worden wij als zorgverleners natuurlijk nog enthousiaster.
Lees meer

Intro-workshop en training rondom Aanbesteden
14-04-2016
Door de nieuwe manier van zorg inkopen, kunt u als werkgever gemakkelijk een deel van uw werk verliezen met alle gevolgen van dien voor uw huidige cliënten en medewerkers. Om de juiste zorg voor een goede prijs te leveren, zijn contacten met gemeenten van groot belang. WGV Zorg en Welzijn biedt daarom praktische ondersteuning in de vorm van een intro-workshop of een serie van 3 trainingsbijeenkomsten voor een goede ‘orderportefeuille’. Zowel de workshop als de training worden verzorgd door Intercoaches.
Lees meer

Eerste contract Sectorplan Twente een feit
09-04-2016
Op 8 april 2016 is tijdens de kick-off van het Sectorplan Twente in de Gieterij bij ROC van Twente, het eerste contract met werkgever Program-IT ondertekend. Het gaat om 24 werkzoekenden die aan de slag kunnen bij deze organisatie nadat ze opgeleid, dan wel omgeschoold zijn tot Java- of PHP-programmeur. Specialistische functies die over het algemeen moeilijk te vervullen zijn en waar veel vraag naar is. Zij ontvangen na het succesvol afronden van het opleidingstraject een officieel in de markt geaccepteerd certificaat. Via het Twentse sectorplan, dat gericht is op het bewerkstelligen van intersectorale mobiliteit, is 6,9 miljoen euro gereserveerd uit de zogenoemde Asscher-gelden, als belangrijke impuls voor de arbeidsmarktregio Twente. Het doel is om minimaal 1300 mensen vanuit (eindig) werk of vanuit een uitkering te begeleiden en te scholen naar werk in kansrijke beroepen en sectoren.
Lees meer

iCW2020: het welzijn van de toekomst krijgt EFRO-subsidie
04-04-2016
Het project iCreateWellbeing (iCW2020) uit Enschede heeft ruim 2 ton subsidie ontvangen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor een innovatief zorgproject. Het project ondersteunt de samenwerking met ondernemers bij onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. WGV Zorg en Welzijn participeert in dit project.
Lees meer

Sectorplannen: een middel, geen doel
24-03-2016
In het maartnummer van "Middelpunt", het ledenmagazine van VNO-NCW Midden staat het artikel "Waar een wil is, is een weg. Sectorplannen: een middel, geen doel". Aan dit artikel heeft o.a. Gerard Nederpelt, directeur WGV Zorg en Welzijn, meegewerkt.
Lees meer

Maart-editie BestuurdersMagazine gepubliceerd
23-03-2016
De maart-editie van het BestuurdersMagazine is gepubliceerd. Het magazine is een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met dit magazine blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Leergang arbeidsrecht voor HR professionals
22-03-2016
Meer dan ooit worden organisaties in de zorg geconfronteerd met arbeidsrechtelijke zaken. Zelfsturende teams, reorganiseren en het nieuwe ontslagrecht zijn onderwerpen die aan de orde van de dag zijn. Een goede reden voor organisaties om te investeren in hun arbeidsrechtelijke kennis. Daarom organiseert WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met Hanze advocaat, specialist in arbeidsrecht, op 12 april, 17 mei en 31 mei 2016 van 9.30 tot 15.30 uur een leergang arbeidsrecht. Deelnemers kunnen zich zowel voor de hele leergang als voor een of meerdere afzonderlijke dagen aanmelden.
Lees meer

Inspirerende bijeenkomst over de veranderingen voor medewerkers niveau 1 en 2
21-03-2016
We weten allemaal dat de zorg aan het veranderen is. Je werkt in de zorg en geeft het beste van jezelf voor een goede zorg aan je cliënten. Dat is waar het om draait. Maar wat betekenen de veranderingen in de zorg voor jou als medewerker en hoe kun je daarin het heft in eigen hand nemen? Daarover heeft in maart de bijeenkomst “Heft in eigen hand” plaatsgevonden.
Lees meer

Week van Zorg en Welzijn in Oost-Nederland trekt veel bezoekers
21-03-2016
Van 14 tot en met 19 maart 2016 heeft de 4e Nationale Week van Zorg en Welzijn plaatsgevonden. De Week werd afgesloten met de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn die dit jaar voor de 16e keer werd georganiseerd. De afgelopen week openden in Oost-Nederland ongeveer 300 zorg- en welzijnslocaties hun deuren voor het grote publiek. Buurtbewoners, scholieren, familieleden, werkzoekenden en alle andere geïnteresseerden konden een kijkje nemen in het hart van zorg en welzijn en met eigen ogen zien wat voor fantastisch werk er wordt gedaan.
Lees meer

Kick-off Sectorplan Twente op 8 april
18-03-2016
Heeft u als werkgever te maken met een tekort aan bepaalde specialisten? Of heeft u door reorganisatie geen plek meer voor al uw medewerkers? Dan biedt het Sectorplan Twente: Twente werkt aan intersectorale mobiliteit u wellicht mogelijkheden. Op vrijdag 8 april 2016 vindt de kick-off bijeenkomst van dit sectorplan plaats bij ROC van Twente in Hengelo.
Lees meer

Gratis E-learning modules voor betrokkenen in zorg en welzijn
17-03-2016
Op woensdag 16 maart is het open leerplatform allyoucanlearn.eu gelanceerd. Deze online omgeving bevat lesmodules voor medewerkers, studenten, maar ook voor mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en welzijn. Met korte cursussen kunnen zij hun zorgvaardigheden en kennis verbeteren. De online omgeving bevat op dit moment onder andere de modules palliatieve zorg, medisch rekenen, geluksgericht werken en mensen met dementie.
Lees meer

6 maanden voordeel op XpertHR
07-03-2016
In februari 2016 is WGV Zorg en Welzijn een partnerschap aangegaan met XpertHR. Met XpertHR krijgt u snel een betrouwbaar antwoord op (juridische) HR-vraagstukken en heeft u alle HR informatie op één plek.
Lees meer

Nieuwe verenigingsfolder gepubliceerd
03-03-2016
WGV Zorg en Welzijn is een vereniging die haar leden centraal stelt. Onze nieuwe folder geeft antwoord op de vraag waarvoor u bij ons terecht kunt en waarmee wij u van dienst kunnen zijn.
Lees meer

Associate degree (AD) in zorg en welzijn is een positieve ontwikkeling
03-03-2016
In 2015 is de AD Sociaal Werk en Zorg van Windesheim door het ministerie goedgekeurd. Een AD is een tussenniveau tussen mbo 4 en hbo. De componenten extramuraal werken, werken in de wijk en cliëntsystemen zitten in de opleiding omdat deze de benodigde competenties van niveau 4 overstijgen, maar zeer belangrijk zijn in het werkveld.
Lees meer

BN-ers openen de Week van Zorg en Welzijn
26-02-2016
In Overijssel en in de Achterhoek trappen we de Week van Zorg en Welzijn op maandagochtend 14 maart af samen met Gerda Havertong, Jan van Halst, Chimène van Oosterhout en Roelof Luinge. Zij brengen een bezoek aan een organisatie in de sector zorg en welzijn en openen daar door middel van een activiteit de week.
Lees meer

Hoe vergroten we de mobiliteit van werkenden in Oost-Nederland?
04-02-2016
Op 1 februari jl. startte de samenwerking tussen Werkend Stedendriehoek en WGV Zorg en Welzijn om mobiliteit van werkenden in de regio te vergroten. Met het instrument Baanbieding kunnen werkenden een baan vinden voor één dag. Hiermee wordt vroegtijdige mobiliteit ondersteund tussen organisaties in de regio’s Achterhoek, IJssel-Vecht, Stedendriehoek en Noord-Veluwe en Twente.
Lees meer

Werkagenda Onderwijs & Werkveld 2016 – 2020 opgesteld
01-02-2016
De maatschappij verandert en de zorg verandert mee. De zorg moet goedkoper en efficiënter ingericht worden en tegelijkertijd zijn de zorgvragen steeds complexer geworden. Dat betekent dat de zorg anders georganiseerd moet worden, maar ook dat er voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel nodig is. Vanuit het onderwijs en het werkveld is een samenwerking opgezet tussen zorg-, welzijns- en onderwijsorganisaties uit het mbo en hbo om deze ontwikkelingen te ondersteunen. Hiertoe is de werkagenda voor de periode 2016 – 2020 opgesteld die op woensdag 27 januari 2016 op inhoud is geaccepteerd.
Lees meer

Nieuws per jaar

Klik hieronder om het nieuws van dat jaar weer te geven