Nieuws

Workshopprogramma Vitaliteit voorjaar 2016
28-12-2015
Van januari t/m mei ’16 worden wederom een aantal interessante workshops/bijeenkomsten op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid georganiseerd.
Lees meer

Vacatures melden voor SROI/Participatiewet
18-12-2015
Naar aanleiding van wensen uit het werkveld om de verplichtingen vanuit de aanbestedingen ten aanzien van SROI (Social Return On Investment) en de afspraken gemaakt ten aanzien van de Participatiewet te stroomlijnen, heeft de vereniging in samenwerking met het werkplein Twente en enkele aangesloten zorgorganisaties (o.a. Aveleijn) ter ondersteuning een module ontwikkeld.
Lees meer

Nieuwe BestuurdersMagazine is uit
17-12-2015
De december-editie van het BestuurdersMagazine is verschenen. Het magazine is een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met dit magazine blijven zij op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Arbeidsmarktverkenning 2015 gepubliceerd
14-12-2015
WGV Zorg en Welzijn heeft de arbeidsmarktverkenning 2015 uitgebracht. Centraal in de rapportage staan de trends en ontwikkelingen in zorg en welzijn.
Lees meer

Pact 'Arbeidsmarkt over de grens' ondertekend
11-12-2015
Op 10 december 2015 heeft Gerard Nederpelt namens WGV Zorg en Welzijn het Pact 'Arbeidsmarkt over de grens' ondertekend. Het pact is een initiatief van EUREGIO, die samen met de ondertekenaars van het pact een sterk signaal willen afgeven voor de grensregio en voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Bovendien willen ze het netwerk en de uitwisseling over de grens heen verder versterken.
Lees meer

Laten we 'poolen'
04-12-2015
In het Zorgvisie magazine van december 2015 staat het artikel "Laten we 'poolen'". Het artikel is tot stand gekomen in samenwerking tussen WGV Zorg en Welzijn en AWVN. Als gevolg van transitie en bezuinigingen moeten veel zorginstellingen ingrijpen in hun personeelsbestand. Overheid, werkgevers en werknemers kunnen samen zorgen voor behoud van werk en vakkennis.
Lees meer

Twee regionale initiatieven in kopgroep Zorgpact
03-12-2015
Betere zorg voor iedereen door goede opgeleide, kundige zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Dat is het doel van het Zorgpact. Hiervoor is samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal. De kopgroep van het Zorgpact bestaat uit voorbeelden van hechtere samenwerking in de zorg, die zich richten op de goed toegeruste zorgprofessional nu en in de toekomst. In de kopgroep zitten 2 regionale initiatieven.
Lees meer

Ontbijtsessie mantelzorg 7-01-16
26-11-2015
‘Als werkgever aan de slag met Mantelzorg, of niet?’ Wat betekent dit voor uw organisatie? WGV Zorg en Welzijn organiseert, samen met expertisebureau Jong en Veer, een ‘ontbijtsessie’ over de inzetbaarheid van medewerkers die hun baan combineren met mantelzorg.
Lees meer

Leergang strategisch leerplan voor opleidingsadviseurs
26-11-2015
Tijdens de Leergang Strategisch Leerplan leren opleidingsmanagers hoe zij, in samenwerking met de HRM-managers en zorg- en welzijnsmanagers, een strategisch opleidingsplan voor hun organisatie maken. Dit strategisch leerplan omvat initieel onderwijs en bedrijfsopleidingen. Met een strategisch leerplan voorkomen organisaties verspilling van manuren en middelen en verbetert de kwaliteit van het opleiden en ontwikkelen binnen organisaties.
Lees meer

Week van Zorg en Welzijn 2016
20-11-2015
Van 14 tot en met 19 maart 2016 vindt de Week van Zorg en Welzijn (WZW) plaats, met als uitsmijter op zaterdag 19 maart de Open Dag van Zorg en Welzijn. Tijdens de WZW laten we zien wat een geweldig werk we in zorg en welzijn doen, met als doel een positiever beeld van de zorg- en welzijnssector in Nederland. Zorg- en welzijnsinstellingen kunnen tijdens deze week de deuren openen voor belangstellenden uit de buurt, nieuwe cliënten, bewoners, potentiële werknemers, scholieren en vrijwilligers. WGV Zorg en Welzijn ondersteunt de zorg- en welzijnsorganisaties in Oost-Nederland met de promotie van deze week.
Lees meer

Miljoenen om impuls te geven aan Twentse arbeidsmarkt
16-11-2015
Twente kan beschikken over 14,5 miljoen euro om de Twentse arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Twentse intersectorale mobiliteitsplan goedgekeurd dat is opgesteld en ingediend door WGV Zorg en Welzijn. Dat betekent dat de minister bereid is de financiële inzet van partijen uit de regio te verdubbelen. De ruim 7 miljoen euro die hij beschikbaar stelt, maakt het Twentse werkgevers mogelijk dit te ‘matchen’ met een evenredig bedrag om zo minimaal 1.300 mensen aan een (andere) baan te helpen.
Lees meer

Week van de werkstress 16-20/11
12-11-2015
Het voorkomen van ziekte en uitval door werkstress en het stimuleren van werkplezier is belangrijker dan ooit. Stress op de werkvloer is immers nog steeds beroepsziekte nummer één. De aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten van collega’s zijn komend jaar enkele speerpunten uit het Jaarplan 2016 van de Inspectie SZW. Ook uw bedrijf kan deelnemen aan één of meerdere activiteiten tijdens deze week.
Lees meer

5.000e deelnemer scholingstraject zorg
12-11-2015
Ruim een jaar geleden werden de 4 regionale scholingsplannen van WGV Zorg en Welzijn goedgekeurd door het ministerie van SZW. Eind oktober werd de 5.000e deelnemer geteld. Uiteindelijk verwacht de werkgeversvereniging zo’n 7.500 deelnemers. De subsidies die de minister van SZW beschikbaar stelt voor de uitvoering van sectorplannen zijn bedoeld om de beroepsbevolking ‘toekomstbestendig’ te maken. De werkgeversvereniging maakt gebruik van de middelen om scholingskosten te dekken die zorginstellingen maken in verband met de transities in de sector. Het gaat daarbij veelal om maatwerkscholingen en trainingen. Daarnaast worden veel extra BBL-plekken gecreëerd.
Lees meer

Werkende mantelzorgers ervaren grotere gezondheidsklachten
09-11-2015
Mantelzorgers ervaren grotere gezondheidsklachten dan niet-mantelzorgers en hebben meer moeite met ontspannen. Leidinggevenden willen oplossingen aandragen, maar mantelzorgers gaan hier niet over in gesprek. Dit blijkt uit een analyse die Jong en Veer op verzoek van WGV Zorg en Welzijn heeft gemaakt.
Lees meer

Campagne 'Nederland zoekt 600 huisartsondersteuners' gestart
27-10-2015
Op 14 oktober is de zoektocht gestart naar 600 ervaren zorgprofessionals die een overstap willen maken naar de huisartsenzorg. Zoals naar een huisartsenpraktijk of een gezondheidscentrum, een huisartsenpost, zorggroep of eerstelijns diagnostisch centrum.
Lees meer

Werkconferentie Zorg en Welzijn op 11/11/15
19-10-2015
Werkgevers, overheid en onderwijs uit Twente en de Achterhoek verkennen tijdens de werkconferentie Zorg en Welzijn op 11 november in Haaksbergen samen de arbeidsmarktvraagstukken van de toekomst.
Lees meer

Succesvolle conferentie ‘Van transitie naar transformatie’
12-10-2015
Op 12 oktober jl. organiseerde het samenwerkingsverband onderwijs en zorginstellingen bij Saxion in Deventer de conferentie ‘Van transitie naar transformatie’. De veranderende zorg vraagt om een nieuwe visie op het onderwijs van huidig en toekomstig zorgpersoneel. Samenwerking is hierbij cruciaal. Ruim 200 afgevaardigden van onderwijs-, zorg- & welzijnsinstellingen en overheid uit Oost-Nederland kwamen samen om elkaar te informeren, ontmoeten en inspireren. Concreet resultaat is de oplevering van een strategische toekomstvisie voor 2020 en de vertaling daarvan naar een concept werkagenda 2016-2020.
Lees meer

Strategisch programma regionale arbeidsmarkt Zorg & Welzijn van 2016 tot 2020
12-10-2015
Op 5 oktober heeft RegioPlus, het samenwerkingsverband van zestien regionale werkgeversorganisaties het strategisch programma ‘Koersen op kansen, regionaal resultaat’ overhandigd aan staatssecretaris Martijn van Rijn.
Lees meer

Expositie bij WGV Zorg en Welzijn door Atelier Aventurijn
06-10-2015
Op dinsdag 6 oktober is bij WGV Zorg en Welzijn een expositie geopend met kunstwerken van cliënten van Atelier Aventurijn van Zozijn. 7 kunstenaars exposeren in totaal 50 schilderijen en beelden van keramiek en papier maché. Bij de opening waren de kunstenaars zelf aanwezig hebben met trots hun werken getoond. Ook de kunstenaars van de vorige expositie van Elver hebben het nieuwe werk bewonderd.
Lees meer

‘Kennis, Innovatie en Cultuur’ in Stadion de Vijverberg in Doetinchem
01-10-2015
Op 9 oktober wordt er voor de tweede keer het Achterhoeks Ondernemers Festival georganiseerd.
Lees meer

Week van de Arbeidsmobiliteit Stedendriehoek
28-09-2015
Ook dit jaar staat er een bijzondere Week van de Arbeidsmobiliteit op de agenda in de regio Stedendriehoek. Op initiatief van WerkendStedendriehoek en Team Arbeidsmobiliteit (vanuit het Sectorplan Samen werk maken van werk) verzorgen 15 professionals op 3 & 5 november 2015 een verrijkend programma rondom het thema arbeidsmobiliteit. WGV Zorg en Welzijn is partner bij de organisatie van deze week.
Lees meer

Boek 'Meer zorg, minder papier'
28-09-2015
Zodra medewerkers meer verantwoordelijkheid en meer autonomie krijgen, gaan zij over steeds meer praktische zaken zelf beslissingen nemen. Een onderzoek van ZonMw toont aan dat medewerkers hierdoor bevlogener gaan werken, dat hun werkplezier toeneemt, het ziekteverzuim afneemt en dat zorgorganisaties productiviteitsverbetering realiseren (Beune H.A.T., Plasmeijer M., 2014).
Lees meer

BestuurdersMagazine september gepubliceerd
22-09-2015
De september-editie van het BestuurdersMagazine is verschenen. Het magazine is een uitgave van WGV Zorg en Welzijn dat zich richt op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met dit magazine blijven zij op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Het functiegebouw in tijden van transformatie en reorganisatie
21-09-2015
Op donderdag 29 oktober houdt WGV Zorg en Welzijn een interessante bijeenkomst over functieontwikkeling in tijden van transformatie en reorganisatie in zorg en welzijn. Een leerzame middag met informatie van specialisten over het soepeler laten verlopen van transformatieprocessen in relatie tot functie-inhoud en wat dit voor de organisatie en het functiegebouw betekent, collega-instellingen die visies en ervaringen delen en een organisatie die meer vertelt over Jobcarving in relatie tot de Participatie- en Quotumwet.
Lees meer

Prinsjesdagmemo
17-09-2015
Ook dit jaar zet RegioPlus een goede traditie voort van een Prinsjesdagmemo. In de memo treft u een overzicht aan van de relevante (beleids)maatregelen van het Kabinet Rutte voor de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn. Het belang van regionaal arbeidsmarktbeleid wordt ook voor 2016 kabinetsbreed onderschreven.
Lees meer

Haal het maximale uit het werken met vrijwilligers
02-09-2015
Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep wordt gedaan op vrijwilligers. Dit vraagt om strategische HR keuzes en een aanpak die past bij de inzet van deze bijzondere groep medewerkers. Waarom werkt de organisatie met vrijwilligers? Wat wilt en kunt u vrijwilligers laten doen? En wat is de rol van de HR adviseur of de Coördinator Vrijwilligerswerk?
Lees meer

Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid en Gastvrijheid
28-08-2015
Uit de resultaten van de ‘Peiling Duurzame Inzetbaarheid’ die begin dit jaar is gehouden onder onze leden, bleek dat 40% van de respondenten behoefte heeft aan het lerend netwerk als vorm van kennisdeling. Daarom organiseert WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met Bewegen Werkt en Syndle (voorheen Guest), het lerend netwerk Duurzame inzetbaarheid en het lerend netwerk Gastvrijheid.
Lees meer

Herken laaggeletterdheid bij medewerkers
14-07-2015
Laaggeletterdheid is overal en komt voor in alle lagen van de bevolking. Ook kan laaggeletterdheid voorkomen bij laag opgeleide medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties. Heeft u wel eens stil gestaan of laaggeletterdheid bij medewerkers in uw organisatie voorkomt?
Lees meer

Conferentie 'Van transitie naar transformatie'
02-07-2015
Op maandag 12 oktober 2015 organiseren onderwijsinstellingen en het werkveld zorg & welzijn Oost-Nederland in de omgeving van Deventer een grote conferentie met medewerking van o.a. Jan Bommerez en Doekle Terpstra.
Lees meer

WGV Zorg en Welzijn aan de slag met Lean Six Sigma
02-07-2015
WGV Zorg en Welzijn was recent partner in een project waar een Lean Six Sigma opleidingscurriculum voor de zorg is ontwikkeld. In dit curriculum is het continu verbeteren van zorgprocessen al in de opleiding geborgd. Omdat het ook voor de vereniging interessant is om continu haar werkprocessen te verbeteren, is WGV Zorg en Welzijn hiermee actief aan de slag gegaan.
Lees meer

Succesvolle Week van de Mobiliteit
29-06-2015
Op 23 en 25 juni is in Twente en de Achterhoek de Week van de Mobiliteit gehouden. Tijdens deze dagen openden 30 organisaties uit verschillende sectoren voor één dag hun deuren voor elkaars werknemers. 115 Medewerkers kregen de mogelijkheid om bij een andere organisatie mee te lopen, mee te kijken en te gaan werken in een andere werkomgeving, in een andere functie.
Lees meer

BestuurdersMagazine juni 2015 gepubliceerd
25-06-2015
De juni-editie van het BestuurdersMagazine is verschenen. Het magazine is een uitgave van WGV Zorg en Welzijn dat zich richt op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met dit magazine blijven zij op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Stand van zaken sectorplannen
25-06-2015
Van de 600 miljoen euro die het kabinet heeft uitgetrokken voor sectorplannen is 424 miljoen euro uitgegeven. De sectorplannen zijn bedoeld om mensen aan de slag te houden of aan nieuw werk te helpen. De derde aanvraagperiode voor sectorplannen is met ruim drie maanden verlengd. Nieuwe sectorplannen kunnen nu tot 15 september van dit jaar worden ingediend. Hiervoor is totaal 150 miljoen euro beschikbaar.
Lees meer

Zorgtrainingscentrum Zwolle ontvangt half miljoen subsidie
01-06-2015
Onderwijsminister Jet Bussemaker maakte vandaag bekend dat zij de komende vier jaar € 500.000,- investeert in het Zorgtrainingscentrum regio Zwolle, een publiek-private samenwerking van grote zorg- en onderwijspartijen en het bedrijfsleven om studenten en werkenden voor te bereiden op de zorg van de toekomst.
Lees meer

Nieuwe website voor ZorgSelect
01-06-2015
ZorgSelect heeft een nieuwe website.
Lees meer

Subsidie praktijkleren: zorg dat u op tijd bent
29-05-2015
Zorginstellingen die praktijkleren mogelijk maken, kunnen aanspraak maken op de Subsidieregeling praktijkleren. Organisaties die subsidie willen aanvragen, kunnen dit doen vanaf 2 juni 2015 tot en met uiterlijk 15 september 2015 voor 17.00 uur.
Lees meer

WGV Zorg en Welzijn publiceert jaarverslag 2014
28-05-2015
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 mei jl. is de jaarrekening 2014 goedgekeurd. Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u ons jaarverslag ‘Van 2014 naar 2015’ bekijken. In dit verslag wordt niet alleen teruggekeken, maar wordt ook een verbinding gelegd met de actualiteit.
Lees meer

Achterhoek overhandigt sectorplan aan minister Asscher
28-05-2015
Vanmiddag is het regionale sectorplan Achterhoek aangeboden aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De sector zorg en welzijn heeft hierin een belangrijke inbreng gehad. Vanuit de vereniging hebben alle zorgaanbieders een inventarisatie gehad, waarvan de input is meegenomen in de aanvraag.
Lees meer

Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers
07-05-2015
Voor werkgevers is het van belang medewerkers zo goed mogelijk inzetbaar te houden. WGV Zorg en Welzijn heeft samen met Saxion University onderzocht hoe zij de vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers kunnen behouden of verhogen. Rik de Wit van Saxion University heeft onderzocht wat de invloed is van overgewicht, fysieke belasting en leeftijd op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers
Lees meer

Resultaten peiling duurzame inzetbaarheid
07-05-2015
WGV Zorg en Welzijn vindt het belangrijk om aan te sluiten bij de behoefte van haar leden op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Daarom heeft de vereniging eind januari een peiling duurzame inzetbaarheid onder haar leden afgenomen. In totaal zijn 140 organisaties benaderd en zijn 85 vragenlijsten ingevuld.
Lees meer

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren
17-04-2015
Op 10 april jl. is het advies van de Commissie Naar nieuwe Zorg en Zorgberoepen: de contouren aangeboden aan minister Edith Schippers (VWS) en minister Jet Bussemaker (OCW). In het afgelopen jaar is door vele partijen meegedacht en ingegaan op de uitdagingen voor de zorg in 2030. Leidend voor de nieuwe zorg en zorgberoepen is de zorgvraag in 2030: welke zorg is dan nodig en wat voor zorgprofessionals passen daarbij?
Lees meer

Veel animo voor Week van de Mobiliteit
16-04-2015
De roep om wendbaarheid van professionals en intersectorale mobiliteit wordt steeds groter. Daarom organiseert WGV Zorg en Welzijn – na de Dag van de Mobiliteit in 2013 en 2014 - in 2015 de Week van de Mobiliteit in Twente en de Achterhoek. Op 23 en 25 juni openen organisaties uit verschillende sectoren voor één dag hun deuren voor elkaars werknemers. Inmiddels hebben 31 organisaties zich aangemeld, waarmee de week zeker door zal gaan. De komende maanden worden de benodigde voorbereidingen getroffen.
Lees meer

Leerbaarheidsbepaling is waardevol testinstrument
03-04-2015
ZorgSelect (de servicetak van WGV Zorg en Welzijn) voert testen uit in opdracht van werkgevers in het kader van selectie, loopbaanontwikkeling en/of re-integratie. Een van die testen is de leerbaarheidsbepaling. Veel instellingen gaan of zijn nu weer bezig met de selectie van BBL-plekken voor de opleiding van september 2015. De leerbaarheidsbepaling kan hierbij een handig instrument zijn, omdat het inzichtelijk maakt welk werk- en denkniveau bij de medewerker/kandidaat past.
Lees meer

Zorgbeurs Twente van 30 april t/m 2 mei
02-04-2015
Op 30 april, 1 & 2 mei wordt in Enschede de eerste Zorgbeurs Twente gehouden, een beurs voor, huidige en toekomstige, consumenten die vragen hebben over hun gezondheid en vergoeding van medische zorg en hulpmiddelen. De beurs is de grootste consumentenbeurs op het gebied van gezondheid in Twente, alle professionals uit Twente samen om een zo compleet mogelijk aanbod te bieden.
Lees meer

Arcon masterclasses
30-03-2015
De transities van AWBZ-zorg en jeugdzorg naar de Wmo, de wens van meer ‘burgerkracht’ in de civil society, maar ook de noodzakelijke bezuinigingen, leiden organisaties ertoe om voor steeds meer taken een beroep te doen op de inzet en inbreng van vrijwilligers. Arcon organiseert ook in 2015 verschillende masterclasses, waaraan leden van WGV Zorg en Welzijn met korting kunnen deelnemen.
Lees meer

Vernieuwend Zorgtrainingscentrum Zwolle
26-03-2015
Onderwijs, bedrijfsleven, zorgorganisaties en overheden werken samen om studenten en werkenden bekwaam te maken voor de zorg van de toekomst. Het nieuwe Zorgtrainingscentrum voorziet in (her)scholing van studenten en werkenden, en bereidt ze voor op de veranderende zorgvraag waarbij aandacht voor welbevinden en kwaliteit van leven centraal staan. Het accent verschuift van zorgen voor naar zorgen dat. De nieuwe zorgmedewerker speelt in op de zelfregie van de cliënt en diens netwerk, in een veranderende wereld met nieuwe technologieën en ICT-toepassingen. Extra aandacht vraagt de samenwerking tussen zorgprofessionals in de hele keten.
Lees meer

BestuurdersMagazine maart 2015 gepubliceerd
24-03-2015
De maarteditie van het BestuurdersMagazine is verschenen. Het magazine is een uitgave van WGV Zorg en Welzijn dat zich richt op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met dit magazine blijven zij op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Week van Zorg en Welzijn in Oost-Nederland goed bezocht
23-03-2015
Van 16 tot en met 21 maart 2015 heeft de 3e Nationale Week van Zorg en Welzijn plaatsgevonden. De Week werd afgesloten met de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn die dit jaar voor de 15e keer werd georganiseerd. De afgelopen week openden in Oost-Nederland 300 zorg- en welzijnslocaties hun deuren voor het grote publiek. Buurtbewoners, scholieren, familieleden, werkzoekenden en alle andere geïnteresseerden konden een kijkje nemen in het hart van zorg en welzijn en met eigen ogen zien wat er voor een fantastisch werk wordt gedaan.
Lees meer

Bekijk Heel Holland Zorgt op SBS6
17-03-2015
Van 16 t/m 20 maart wordt op SBS6 het programma Heel Holland Zorgt uitgezonden.
Lees meer

Week van Zorg en Welzijn van start gegaan
16-03-2015
Van 16 tot en met 21 maart 2015 is het de Nationale Week van Zorg en Welzijn. 300 locaties van zorg- en welzijnsorganisaties in Overijssel, Noord- en Oost-Gelderland openen hun deuren voor het grote publiek. Buurtbewoners, studenten, familieleden van cliënten, werkzoekenden en alle andere geïnteresseerden kunnen deze week in het hart van zorg en welzijn kijken.
Lees meer

Keurmerk Mantelzorgvriendelijke organisatie voor MST
12-03-2015
Op 9 maart 2015 is het Mezzo keurmerk Mantelzorgvriendelijke organisatie uitgereikt aan Medisch Spectrum Twente (MST). WGV Zorg en Welzijn stimuleert instellingen dit keurmerk te behalen en daarmee ook een van de oorzaken van ziekteverzuim aan te pakken en te voorkomen. De vereniging heeft zelf in 2012 het keurmerk behaald.
Lees meer

Interview met Martine Duenk, regionaal projectleider sectorplannen zorg
10-03-2015
Vanaf 16 februari schrijft de journalist Seger Pijnenburg een dagelijkse blog over de sectorplannen op de website van het actieteam crisisbestrijding, onderdeel van de Stichting van de Arbeid.
Lees meer

Vijf BN’ers openen 3e Week van Zorg en Welzijn in Oost-Nederland
06-03-2015
Van 16 tot en met 21 maart 2015 vindt voor de derde keer de Nationale Week van Zorg en Welzijn plaats en openen in Oost-Nederland circa 250 zorg- en welzijnslocaties hun deuren voor het grote publiek. Op maandagochtend 16 maart begint om 9.00 uur de actie ‘De Week begint met Zorg en Welzijn’, waarmee scholieren en bekende Nederlanders in het hele land de Week openen. In Oost-Nederland gebeurt dit met medewerking van Ruben Dingemans, Erwin Nyhoff, Kim Kötter, Chimène van Oosterhout en Sabine Uitslag. Elke BN’er loopt bij een andere zorgorganisatie in de regio een ochtend mee met de medewerkers en een groep scholieren.
Lees meer

Zorgmedewerkers Oost-Nederland minder vaak, maar langduriger ziek
03-03-2015
Zorgmedewerkers in Oost Nederland melden zich minder vaak ziek dan elders in het land. Wanneer medewerkers zich eenmaal ziekmelden is de kans groot dat zij langdurig ziek blijven. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse rapportage van Vernet, opgesteld in opdracht van WGV Zorg en Welzijn.
Lees meer

Organisaties gezocht voor Week van de Mobiliteit Twente/Achterhoek
20-02-2015
Van 22 t/m 26 juni 2015 wordt in Twente/Achterhoek de regionale Week van de Mobiliteit georganiseerd. Tijdens deze week openen diverse organisaties in verschillende sectoren voor één dag hun deuren voor elkaars werknemers. Medewerkers krijgen op deze manier de mogelijkheid bij een andere organisatie mee te lopen, mee te kijken, te gaan werken in een andere werkomgeving, in een andere functie. Hierdoor wordt het onderwerp mobiliteit tastbaar. Bedrijven in Twente en de Achterhoek worden opgeroepen om deel te nemen aan de Week van de Mobiliteit. Uit elke sector is deelname mogelijk.
Lees meer

Heel Holland Zorgt bij SBS6
18-02-2015
I Care Producties presenteert het nieuwe programma Heel Holland Zorgt, waarin Bekende Nederlanders meewerken in zorg en welzijn, en zien met eigen ogen hoe mooi het werk eigenlijk is. Dit alles tijdens de Nationale Week van Zorg en Welzijn van 16 tot en met 21 maart, waarin ruim tweeduizend organisaties hun deuren openen voor het grote publiek. Gedurende deze week is ‘Heel Holland Zorgt’ iedere werkdag te zien met een vroege en late uitzending bij SBS6.
Lees meer

Sociaal akkoord arbeidsmarkt zorg en welzijn regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe getekend
18-02-2015
De Strategische Board Stedendriehoek, VNO-NCW, WGV Zorg en Welzijn en Calibris hebben het voortouw genomen om te komen tot een Sociaal akkoord arbeidsmarkt zorg en welzijn regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. De ondertekening van het sociaal akkoord vond plaats op 18 februari 2015.
Lees meer

Vrijwillige vertrekregeling als alternatief voor gedwongen ontslag
09-02-2015
De sector wordt getroffen door gewijzigd overheidsbeleid. Lagere budgetten, uitstroom van cliënten, overgang van de WMO naar gemeenten, enzovoorts. Veel instellingen kiezen voor gedwongen ontslag, maar ook een vrijwillige vertrekregeling voor oudere werknemers behoort tot de mogelijkheden.
Lees meer

Innovatieve leeromgevingen in zorg en welzijn
03-02-2015
Op donderdagmiddag 5 februari 2015 organiseert Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn het minicongres ‘Innovatieve leeromgevingen in het sterk veranderde onderwijsveld’ bij Aventus Apeldoorn. Een maximum aantal deelnemers heeft zich aangemeld voor het minicongres, een duidelijk signaal dat het thema leeft in de regio.
Lees meer

Aanpak laaggeletterdheid Achterhoek
30-01-2015
Op vrijdagmiddag 30 januari vindt de feestelijke ondertekening van het Convenant Bondgenootschap Geletterdheid Achterhoek plaats bij het Graafschap College in Doetinchem. De doelstelling van dit bondgenootschap is om gezamenlijk laaggeletterdheid in de regio Achterhoek te voorkomen en te verminderen. WGV Zorg en Welzijn is een van de bondgenoten die het Convenant zal ondertekenen.
Lees meer

ZorgSelect biedt arrangement voor gemeenten
27-01-2015
De nieuwe taken en verantwoordelijkheden van gemeenten in het domein sector zorg en welzijn hebben tot gevolg dat gemeenten juist op dit terrein hun kennis en expertise moeten versterken. Wanneer u in dit kader op zoek bent naar gekwalificeerd personeel is de vacaturesite zorgselect.nl van WGV Zorg en Welzijn een interessant platform om goed geschoold en deskundig personeel te werven.
Lees meer

Factsheet over leren en werken in zorg en welzijn
27-01-2015
Om jongeren te informeren over arbeidsmarktmogelijkheden in zorg en welzijn heeft WGV Zorg en Welzijn een factsheet ontwikkeld.
Lees meer

Deelname aan Zorgbeurs Twente
24-01-2015
Op 30 april, 1 & 2 mei wordt in Enschede de 1ste Zorgbeurs Twente gehouden, een beurs voor, huidige en toekomstige, consumenten die vragen hebben over hun gezondheid en vergoeding van medische zorg en hulpmiddelen. De beurs is de grootste consumentenbeurs op het gebied van gezondheid in Twente, alle professionals uit Twente samen om een zo compleet mogelijk aanbod te bieden.
Lees meer

Werkplan 2015 gepubliceerd
19-01-2015
WGV Zorg en Welzijn heeft het werkplan van 2015 gepubliceerd met daarin de focus en activiteiten voor het komende jaar.
Lees meer

Extra Workshop ‘Zelfsturende teams en Duurzame Inzetbaarheid, hoe doen ze dat?’
14-01-2015
Vanwege de grote belangstelling voor de workshop ‘Zelfsturende teams en Duurzame Inzetbaarheid, hoe doen ze dat?’ is er een extra workshop bijgepland.
Lees meer

Nieuws per jaar

Klik hieronder om het nieuws van dat jaar weer te geven