Wendbaar aan het werk

Op 1 mei 2017 is het project Wendbaar aan het werk van start gegaan. Gedurende 18 maanden is 500.000 euro beschikbaar om te werken aan wendbare medewerkers en een gezonde organisatiecultuur in zorg en welzijn. Met de middelen kunnen organisaties in zorg en welzijn profiteren van een traject op maat. Dit traject bestaat uit begeleiding door een extern adviseur, voordelig inzetten van activiteiten en interventies en wetenschappelijk onderzoek binnen de organisatie.

Aanmelden
Er zijn op dit moment nog enkele plekken beschikbaar. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen? Vul dan onderstaand aanmeldformulier in en mail deze z.s.m. naar info@wgvzorgenwelzijn.nl
Download hier het aanmeldformulier.
Meer informatie vindt u op de speciale aanmeldpagina.

Na brainstormsessies met leden in de zomer van 2016 besloten werkgeversverenigingen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn een aanvraag voor te bereiden voor de ESF-regeling duurzame inzetbaarheid voor regio’s en sectoren. Er zijn twee aanvragen ingediend en gehonoreerd. Onder de noemer 'Wendbaar aan het werk' krijgen zestien organisaties per werkgeversvereniging de kans om mee te doen aan het project. De helft van de organisaties focust op goed werknemerschap en de andere helft op goed werkgeverschap. Beide plannen bevatten een onderzoekscomponent en een praktische component.

Goed werkgeverschap
In dit deelproject ligt de focus op het versterken van de duurzame inzetbaarheid van werkenden binnen zorg en welzijn via goed werkgeverschap. De centrale onderzoeksvraag in dit deelproject is: “Welke typen medewerkers kan een organisatie onderscheiden, welke interventies passen daar het beste bij en wat is het effect op de duurzame inzetbaarheid van deze typen medewerkers?”
De praktische component krijgt vorm via pilots bij individuele instellingen, waarbij aan een gezonde organisatiecultuur wordt gewerkt. Daarin passen visiebijeenkomsten waarbij het thema duurzame inzetbaarheid ‘handen en voeten’ wordt gegeven. Vragen als “Hoe ziet dit er voor onze organisatie uit?” en “Wat betekent dit voor onze leidinggevenden en medewerkers?” staan hier centraal. Voor leidinggevenden is er een leiderschapstraject, terwijl via intervisiebijeenkomsten ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Bij organisaties waar gewerkt wordt met zelfsturende teams kan het accent gelegd worden op de coachingsvaardigheden van HR-professionals of andere professionals die zo’n team ondersteunen.

Goed werknemerschap
In dit plan wordt gekozen voor een bottom-up benadering die het initiatief laat ontstaan vanuit de werknemers. De centrale onderzoeksvraag daarbij is: “Wat is het effect van eigen verantwoordelijkheid en zelfregie op de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de zorg?”
Een behoefteanalyse onder werknemers maakt inzichtelijk welke ideeën zij hebben over het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid en welke interventies zij zinvol vinden. Daarnaast zijn workshops zelfleiderschap voor werknemers geregeld. Hiermee verkrijgen en vergroten medewerkers vaardigheden voor zelfleiderschap. De verwachting is dat dit een positieve impact heeft op duurzame inzetbaarheid. Het vitaliteitsgesprek op basis van een online tool kan nieuwe inzichten en mogelijkheden bieden. Daarnaast zijn twee regionale evenementen voorzien. Het programma wordt bepaald op basis van de uitkomsten van de behoefteanalyse.

Praktische informatie
De beschikking voor de projectaanvraag is afgegeven op 1 mei 2017, dit is dus de startdatum voor het project. De looptijd bedraagt 18 maanden. WGV Zorg en Welzijn werkt bij de uitvoering van de plannen nauw samen met Transvorm, een werkgeversorganisatie in Noord-Brabant. De plannen hebben een gelijkvormige opzet in zowel Oost-Nederland als Noord-Brabant, zodat ook zichtbaar wordt of er sprake is van regionale verschillen. De gemeente Enschede is aanvrager van het project en het CNV is mede-ondertekenaar.

Meer informatie
Neem voor meer informatie of vragen over het project Wendbaar aan het werk contact op met Marloes Damhuis, beleidsmedewerker WGV Zorg en Welzijn, telefoonnummer 088 255 66 50 of stuur een mail.

Bijlage
Projectbeschrijving Goed werkgeverschap
Projectbeschrijving Goed werknemerschap

Maak je profiel aan

Zoek je een baan, wil je gematchte vacatures ontvangen en direct solliciteren? Maak dan nu je eigen profiel aan en plaats je cv.

Klik hier