Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Zorg- en welzijnsorganisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met medewerkers, die strafbaar gedrag plegen jegens cliënten en vervolgens 'ongestoord' van organisatie naar organisatie trekken en grote emotionele en materiële schade aanrichten. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is een belangrijk instrument en slot op de deur tegen diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgpersoneel. 

Aanvulling op VOG
De afgelopen jaren zijn er al maatregelen genomen door zorg- en welzijnsorganisaties om te voorkomen dat bijvoorbeeld medewerkers die eerder cliënten mishandeld of bestolen hebben opnieuw aan de slag kunnen. Veel zorg- en welzijnsorganisaties vragen inmiddels een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van (nieuwe) medewerkers. Dit systeem alleen is echter niet waterdicht. Een VOG wordt op grond van juridisch relevante antecedenten in de praktijk bijna niet geweigerd. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is daarom een aanvullend instrument dat door het veld is ontwikkeld en bijdraagt aan de integriteit van zorgmedewerkers en aan de zorgkwaliteit. 


Animatie Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Aansluiten bij het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn
Op dit moment kunnen alleen organisaties uit de langdurige zorg zich aansluiten bij het Waarschuwingsregister. Dit als gevolg van een uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is de bedoeling dit in de loop van 2018 tot een sectorbreed register te ontwikkelen, zodat alle organisaties in de sector zorg en welzijn kunnen deelnemen. Zorgorganisaties uit de branches Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Gehandicaptenzorg (GHZ) uit het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn (Twente, Achterhoek, IJssel-Vecht en Stedendriehoek/Noord-Veluwe) kunnen zich momenteel al aansluiten bij het register.

Tarieven aansluiten
In 2017 en 2018 is aansluiting bij het Waarschuwingsregister kosteloos.
U gaat in 2019 pas betalen voor uw lidmaatschap. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van uw organisatie (aantal fte). Leden van WGV Zorg en Welzijn betalen een gereduceerd tarief. Klik hier voor meer informatie over de tarieven.
 
Meer informatie
Meer informatie vindt u op het informatievel Waarschuwingsregister en op de website van het Waarschuwingsregister.
Wilt u meer informatie, heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden? Neem contact op met Maria Perini, projectmedewerker en projectleider Waarschuwingsregister bij WGV Zorg en Welzijn, via 088 255 66 50 of stuur een e-mail.