Vrijwilligers

De samenleving verandert in een rap tempo, en niet op de laatste plaats de zorg. Dat geldt ook voor het vrijwilligerswerk. Was de traditionele definitie van vrijwilligerswerk een paar jaar geleden nog 'werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving', tegenwoordig worden ook begrippen als mantelzorg en participatie verward met vrijwilligerswerk. Waren voorheen vrijwilligers vooral ouderen die vele jaren verbonden waren aan een organisatie, tegenwoordig zijn ook jongeren en dertigers/veertigers geïnteresseerd in het incidenteel doen van vrijwilligerswerk.

Over een punt zijn we het met elkaar eens: vrijwilligerswerk doe je uit vrije wil, maar is zeker niet vrijblijvend. Kies je ervoor om op vrijwillige basis bij te dragen aan de sociale cohesie van onze samenleving, dan wordt er ook op je gerekend!
Motieven om vrijwilligerswerk te gaan doen kunnen o.a. zijn:
• Ervaring opdoen
• Zinvolle vrijetijdsbesteding
• Sociale contacten opbouwen
• Iets terug willen doen
• Religieus of maatschappelijk (het ‘hoort’ zo)
• Status opbouwen

Meer informatie
Vrijwilligerswerk.nl
Movisie

Zelf als vrijwilliger aan de slag
Overzicht vrijwilligersvacaturebanken in Overijssel
Overzicht vrijwilligersvacaturebanken in Gelderland
Wil je incidenteel een vrijwillige klus doen met een groep collega’s, familie of vrienden? Kijk dan op de website van Stichting Present.

Als zorg- of welzijnsorganisatie met vrijwilligers aan de slag

Het PEP E-boek biedt u allerlei informatie, kennis, hulpmiddelen en tools waarmee u in korte tijd uw instelling kunt versterken, professionaliseren en efficiënter kunt werken.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Maria Perini, projectmedewerker, tel: 088 255 66 50 of stuur een e-mail.