Datamanagement

In de pilot ‘Datamanagement’ is onderzocht op welke manier en met welk instrument data uit diverse databronnen samengevoegd kunnen worden, wat moet leiden tot meer en kwalitatief betere inzichten in de arbeidsmarkt. De vereniging heeft in deze een partner gevonden in het bedrijf Victa, leverancier van het instrument QlikView. QlikView is een nieuw type Business Intelligence-tool, waarmee op eenvoudige wijze gegevens kunnen worden geconsolideerd, doorzocht, gevisualiseerd en geanalyseerd. Door het verbinden van de data ontstaan nieuwe inzichten en is het eenvoudiger analyses te maken en trends te ontdekken. 

Dashboard voor lidinstellingen

In het vervolg op de pilot worden dashboards ontwikkeld van waaruit de vereniging interessante arbeidsmarktinformatie aan de hand van vooraf samengestelde kritische prestatie indicatoren gaat verstrekken aan lidinstellingen. Leden krijgen uitgebreid inzicht in statistieken van bijvoorbeeld vacatures, reacties, leeftijd en opleidingsniveau van sollicitanten en beschikbare kandidaten in cv-bank per functie. Lidinstellingen kunnen zo hun wervingsproces spiegelen aan de data van andere organisaties en het wervingsbeleid daar op afstemmen. 

Regionale benchmarktgegevens

Ook gaat de vereniging met samenwerkingspartners data verzamelen wat moet leiden tot (sub)regionale benchmarkgegevens. Daarnaast wordt bezien of het mogelijk is om - via RegioPlus - data uit de diverse regio’s samen te brengen en te verrijken.

Meer informatie

Voor meer informatie over datamanagement kunt u contact opnemen met Johan Stubbe, informatiewerker bij WGV Zorg en Welzijn, via tel. 088 255 66 50 of j.stubbe@wgvzorgenwelzijn.nl.