Blokindeling 2010 - 2014

RIZO heeft sinds 2002 samen met de scholen en de zorginstellingen een blokindeling gemaakt voor het plannen van binnen- en buitenschools onderwijs. Deze blokindeling geldt voor alle scholen en alle zorginstellingen in de regio. Op deze wijze weet iedere student, iedere school en iedere instelling wanneer stages plaatsvinden, en wanneer wisselingen kunnen zijn.

Toelichting bij de RIZO periode-indeling 2010-2014

De gezamenlijke directies binnen HBO (Saxion Hogescholen) en MBO (ROC van Twente en het Graafschapcollege)  hebben afspraken gemaakt over de afstemming van de blokindeling voor niveau 1 tot en met 5. Dit houdt in dat de periodes die zijn opgenomen in het schema als algemeen verbindend zijn afgesproken. Deze afspraak is van kracht gegaan in het schooljaar 2002-2003 en loopt door tot het schooljaar 2013-2014. In combinatie met de afspraak van een gezamenlijke periode-indeling zijn de volgende afspraken gemaakt: Zowel het binnenschools als buitenschools curriculum worden vormgegeven op basis van een minimum aantal 'werkbare dagen' van 45(*) . Dit houdt in dat de onderwijsplanning zowel binnen- als buitenschools per blok altijd in 45 dagen rond moet zijn. Consequentie is dat in sommige blokken wat tijd over blijft (maximaal 5 dagen). Voor deze extra tijd zal naar een invulling moeten worden gezocht. Meer dagen in de praktijk lijkt daarbij nooit een probleem. Binnenschools kunnen bijvoorbeeld themaopdrachten worden gegeven, waarbij uitgangpunt is dat ieder cohort wel ergens in zijn opleiding wat tijd over heeft en dus de themaopdrachten kan uitvoeren. (Alleen niet ieder cohort maakt op het zelfde moment in zijn opleiding dezelfde themaopdracht).

Deze werkwijze levert het volgende op:

  • iedere student heeft in elk blok evenveel tijd om de in dat blok geplande onderwijseenheden, deelkwalificaties en/of proeven van bekwaamheid te behalen;
  • op bovenstaande kan een student dan ook recht doen gelden, terwijl de school er ook een harde grens mee kan stellen;
  • de scholen hebben dit uitgangspunt in hun OER (Onderwijs en Examenregeling) verwerkt;
  • De praktijkbegeleiding van de instellingen houdt bij de Proevenplanning van de student automatisch rekening met het juiste aantal werkbare dagen;
  • Tot schooljaar 2010-2014 is exact duidelijk wanneer (in welke week) studenten komen stagelopen, of weer vertrekkenl;
  • Per jaar kunnen stageplaatsen worden gematched, voor zover BVP-plannen (w.o. stagemodellen van scholen) dat toelaten.

* Bij de verspringende blokindeling, waarbij de start van blok 1 altijd afhankelijk is van de vakantiespreiding geldt een wisselend aantal werkbare dagen dat loopt van 43 tot 54 werkbare dagen. Het aantal werkbare dagen per blok verschilt dus, waardoor niet elk cohort evenveel tijd heeft voor het behalen van het vastgestelde aantal proeven in enig blok. Daarom wordt uitgegaan van een minimum.

Onderstaande blokindeling geldt tot 2014.

Schema 1: Blokindeling RIZO: schooljaren 2010/2011 tot en met 2013/2014 uitgaande van concept-vakantieplanning CFI. 

Vanaf 2012 kan er nog een aanpassing doorgevoerd worden indien er een wetswijzing m.b.t. de zomervakanties doorgevoerd wordt.

Download: RIZO blokindeling 2012-2014

Maak je profiel aan

Zoek je een baan, wil je gematchte vacatures ontvangen en direct solliciteren? Maak dan nu je eigen profiel aan en plaats je cv.

Klik hier