Netwerken onderwijsvoorwaardelijke afstemming

Er zijn veel regels en voorwaarden waaraan een opleiding binnenschools, maar ook in het praktijkleren, moet voldoen. Soms ingewikkeld, tegenstrijdig en lastig om in de praktijk uit te voeren. Door hierin samen op te trekken en de toepassing op één lijn te brengen, ontstaat meer eenduidigheid en efficiency. Daarin is ook afstemming en samenwerking met het werkveld van belang, waardoor een gefundeerde verantwoording naar de inspectie ontstaat. Regionale vragen en ontwikkelingen worden deze periode gezamenlijk (via WGV Zorg en Welzijn) doorgezet op landelijk niveau.

Binnen het afstemmingsnetwerk ‘Onderwijskundig overleg VP & VZ-IG’ zijn inmiddels de volgende gezamenlijke documenten opgesteld:
• Regionaal afstemmingsdocument praktijkleren
• Wet BIG regionale verantwoording

Voor alle mbo en hbo zorg- en welzijnsopleidingen worden momenteel afstemmingsnetwerken geformeerd. Op 4 april 2018 vindt een startbijeenkomst plaats voor de volgende netwerkgroepen: Entree-opleidingen en Dienstverlening, VZ-IG en VP (reeds bestaand), Maatschappelijke Zorg, hbo-V en Social Work. Ook binnen deze afstemmingsnetwerken worden naar behoefte actuele vragen opgepakt en uitgewerkt.

Symposium over mbo-vakmanschap
Op vrijdag 9 maart 2018 vond het symposium 'Mbo-vakmanschap: het kloppend hart van de zorg!' plaats in Zutphen. Zo’n 170 aanwezigen gingen in De Hanzehof in Zutphen met elkaar de dialoog aan over de belangrijke bijdrage van mbo-verzorgenden en -verpleegkundigen aan het zorgproces. Lees hier meer over deze inspirerende dag.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Marieke Zwier, projectmedewerker onderwijs, telefonisch via 088 255 6650 of per e-mail.