Kernwaarden

WGV Zorg en Welzijn wil zich transformeren tot een vereniging die haar leden verbindt door een aantal gezamenlijke waarden. De vereniging wordt daarmee waardengedreven. Onder leiding van Pool Management hebben de leidinggevenden van de vereniging het traject ‘Kleur bekennen’ doorlopen en zijn vier kernwaarden vastgesteld.


VIVE - waarde voor leden
Verbindend
Integer
Vakbekwaam
Effectief

Met deze waarden wil de vereniging kleur geven aan de samenwerking tussen leden van de vereniging onderling en tussen de vereniging en externe partijen. Deze kernwaarden dienen vervolgens ook zichtbaar te worden in het handelen van het verenigingsbureau en de individuele medewerkers van het bureau. Het maakt duidelijk waar de vereniging voor staat, wat ons drijft en waarop we elkaar moeten en kunnen aanspreken.