Kennisdeling en ontwikkeling interprofessionele leerteams

Binnen de samenwerking ligt nu de afspraak dat iedere mbo- en hbo-instelling eind 2017 in ieder geval één functionerend interprofessioneel leerteam heeft. Deze bestaat uit minimaal drie docenten en drie zorgmedewerkers. Het team is gericht op kennisdeling vanuit daadwerkelijke samenwerking op elkaars werkvloer met het doel om onderwijs en begeleiding in de zorg beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit resulteert ondermeer in kennisdelingsbijeenkomsten van de interprofessionele leerteams. Daarnaast wordt vanaf 2018 het aantal interprofessionele leerteams per jaar verder uitgebreid.

Neem voor meer informatie contact op met Jan Wiggers, beleidsmedewerker onderwijs, tel: 088 255 66 50 of e-mail: info@wgvzorgenwelzijn.nl.