Imago & voorlichting

WGV Zorg en Welzijn ontsteunt en initieert verschillende initiatieven om het imago van werken in zorg en welzijn te behouden/versterken.