Diploma erkenning Derde leerweg

Met de invoering van de doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs is naast de bol/bbl een nieuwe leerweg geïntroduceerd, de zogenoemde derde leerweg. Onlangs is de aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen vastgesteld en gepubliceerd.

De mogelijkheid om deze derde leerweg aan te bieden is ingegaan per 1 augustus 2013. Met de hierboven genoemde regeling is de urennorm niet langer een voorwaarde om een opleiding voor bekostiging in aanmerking te brengen, maar een inrichtingsvoorschrift. Voortaan moet elke opleiding in de beroepsopleidende of beroepsbegeleidende leerweg, ongeacht of deze wordt aangeboden door een niet-bekostigde of bekostigde instelling, voldoen aan de urennormen en zijn alle opleidingen voltijds. Er zijn echter groepen voor wie dat geen optie is. Om die reden is voor (met name) het afstandsonderwijs de derde leerweg als aparte leerweg in het leven geroepen. Deze leerweg kan alleen niet-bekostigd worden aangeboden.

Lees meer over de regeling op duo.nl.

Maak je profiel aan

Zoek je een baan, wil je gematchte vacatures ontvangen en direct solliciteren? Maak dan nu je eigen profiel aan en plaats je cv.

Klik hier