Samenwerking met Bewegen Werkt

WGV Zorg en Welzijn is een samenwerking met Bewegen Werkt aangegaan. Met Bewegen Werkt zijn afspraken gemaakt over de tariefstelling voor de inzet van de Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MODI).

De MODI is een instrument dat ingezet kan worden om te kunnen bepalen of medewerkers de komende periode uit dreigen te vallen. Het is een vragenlijst die door medewerkers zelf wordt ingevuld. De MODI is gebaseerd op een Fins model gericht op employability en hiermee het terugdringen van uitvalrisico's van medewerkers en te komen tot duurzame inzetbaarheid van medewerkers en organisaties.

Klik hier voor meer informatie over de MODI.

Lees meer over de diensten van Bewegen Werkt, speciaal voor leden van WGV Zorg en Welzijn.